english
česky

Detail fotografie

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“


Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“
rukopis partitury
1867: Dalibor, 2. dějství, 4. scéna „Jak je mi?“ 1875: Má vlast, cyklus symfonických básní, 3. Šárka 1883: Smyčcový kvartet č. 2 d moll, 4. Finale. Presto 1883: Vodník. Melodram na báseň K. J. Erbena, op. 15 (závěr)   1891: Dumky, trio pro housle, violoncello a klavír c moll, op. 90, 1. Lento maestoso – Allegro  vivace 1894: Nálady, dojmy a upomínky, op.  41, 19. Quasi presto e con fuoco 1895: Biblické písně, op. 99, V. Bože! Bože! Píseň novou... 1896:  Polednice. Symfonická báseň podle K. J. Erbena, op. 109 1900: Rusalka, op. 114, 3. dějství – „Necitelná vodní moci“ 1861: Národní divadlo v Praze 1866: Bedřich Smetana: Dalibor – rukopis partitury 1879: Antonín Dvořák 1881: K. Bendl, A. Dvořák, J. B. Foerster, J. Kàan z Albestů, K. Kovařovic, Z. Fibich 1884: Bedřich Smetana 1890: Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“ 1896: Antonín Dvořák: Polednice 1860: 2. pol. 19. stol. I 1865: 2. pol. 19. stol. II 1870: 2. pol. 19. stol. III 1880: 2. pol. 19. stol. IV 1885: 2. pol. 19. stol. V 1890: 2. pol. 19. stol. VI
1860
1860
1870
1880
1890
1900

  Aktuálně vybrané období: Období po roce 1860 (ca 1860 - 1900)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989