english
česky

Detail autora a skladby

Luboš Fišer

Narozen: 30.9.1935 Praha
Zemřel: 22.6.1999 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel. Studoval skladbu na pražské konzervatoři u E.Hlobila (1952-56) a na AMU u P.Bořkovce a posléze opět u E.Hlobila (1956-60). Jeho velkým úspěchem bylo vítězství v mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži roku 1967(za skladbu Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy). Řada jeho děl měla své premiéry v zahraničí (Serenády pro Salzburg, na objednávku Salzburger Festspiele 1979 ad.). Jakožto vyhledávaný autor hudby k filmům a televizním inscenacím (více než 300 titulů) si mohl dovolit být po celou dobu své skladatelské dráhy na volné noze. Dvakrát obdržel významná mezinárodní ocenění za filmovou hudbu (Premio d'Italia 1969 a Prix d'Italia 1980). Za hudbu k filmům Golet v údolí a Král Ubu dostal Českého lva (1995, 1996). Mezinárodní ohlas získala i jeho televizní opera Faustus. V závěru života se svými skladbami zúčastnil na koncertech skladatelské skupiny Quatro, která si dala za cíl vrátit českou soudobou hudbu zpět do povědomí řadových posluchačů.  

 

Dílo

Orchestrální skladby:

Patnáct listů podle Dürerovy Apokalpypsy (1965)

Double, pro orchestr (1969)

Labyrint, pro orchestr (1977)

Serenády pro Salzburg, pro kom. orchestr (1978)

Meridian, pro orchestr (1980)

Centaures, pro velký orchestr (1983)

 

Nástrojové koncerty:

Koncert pro klavír a orchestr (1980)

Albert Einstein - portrét pro varhany a orchestr (1979)

Romance, pro housle a orchestr (1981)

Koncert pro dva klavíry a orchestr (1983)

Komorní skladby:

"Ruce" - sonáta pro housle a klavír (1961)

Crux, skladba pro housle sólo, tympány a zvony (1970)

Sonáta pro violoncello a klavír (1975)

Variace na neznámé téma pro smyčcový kvartet (1976)

Trio pro housle, violoncello a klavír (1978)

Testis pro smyčcové kvarteto (1979)

Smyčcový kvartet (1983-4)

Impromtu pro klarinet a klavír (1986)

sonáta pro violu a smyčcové kvarteto (1991)

Dialog pro trubku a varhany (1996)

 

Skladby pro sólové nástroje:

Sonáty pro klavír č. 1 - 8

Reliéf pro varhany

Sonáta pro sólové housle

Sonáta pro sólové violoncello

Sny a valčíky pro klavír

 

Vokálně instrumentální tvorba:

Requiem pro soprán, baryton, dva smíšené sbory a orchestr

Vánoční koledy pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Nářek nad zkázou města Ur pro soprán a baryton sólo, tři recitátory, dětský, smíšený a recitační sbor, tympány a zvony

Ave imperator, morituri te salutant pro mužský sbor, violoncello sólo, čtyři trombóny a bicí

Per Vittoria Colonna pro ženský sbor a violoncello sólo na slova Michalengela Buonarottiho

Znamení pro sóla, sbor a orchestr na slova O. Březiny

Sonáta pro klavír, smíšený sbor a orchestr

Sbohem lásko pro soprán, klavír a smyčcové kvarteto

 

Písňová a sborová tvorba:

Caprichos pro komorní a smíšený sbor na slova Goyových nápisů k obrazům z jeho stejnojm. cyklu (1966) 

Písně pro slepého krále Jana Lucemburského

Róže, pro smíšený sbor

Má lásko. Fragmenty pro tenor a klavír na slova vladimíra Šefla

Fašank pro dětský sbor a klavír na texty moravské lidové poezie

Zapomenuté písně pro mezzosoprán, altovou flétnu, violu a klavír na texty lidové poezie Romů

Oh cara, addio. Árie pro soprán a smyčcové kvarteto

 

Melodrama:

Istanu pro recitátora, altovou flétnu a čtyři hráče na bicí

Oslovení hudby pro recitátora, smyčcové kvarteto a klavír na slova Jiřího Pilky

 

Opery:

Lancelot. Komorní opera na text Evy Bezděkové

Věčný Faust. Televizní opera na text E. Bezděkové a J. Jireše

 

Filmová hudba:

Petrolejové lampy, rež. Juraj Herz

Morgiana, rež. Juraj Herz

Bludiště noci, režie Peter Weigl

Zlatí úhoři, režie Karel Kachyňa

Golet v údolí, rež. Zeno Dostál

Král Ubu, režie F.A. Brabec

 

 

 

Literatura

Jarmila Enksová: Klavírní tvorba Luboše Fišera, dipl. práce, Katedra hudební výchovy PdF UP, Olomouc 2003.

Jaroslav Endršt: Komorní tvorba Luboše Fišera, dipl. práce Ústav hudební vědy FF UK, Praha 2008.

 

Ukázky


Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (zkráceno)
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 1 10 0511 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Luboš Fišer

 
 

1958: Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr, 3.„Přijde smrt a bude mít  tvé oči....“ 1961: I. invence pro komorní orchestr 1965: Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (zkráceno) 1966: Zrození měsíce pro komorní orchestr, op. 39 1967: Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu, 3. Lento assai, 4. Molto allegro 1968: 7. symfonie pro recitátora a orchestr, 2. Člověk 1968: Zátiší pro komorní orchestr 1972: Pragensia. Tři renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur pro kom. smíšený sbor s dopr. renesančních nástr.– I. Jak kule ohnivé dělati 1972: Hymnos pro dechy a bicí 1977:  Hry. Sedm obrazů pro orchestr, 3. Hra – milostná 1978: Smyčcový kvartet „Dialogy s tichem“, 3. Intermezzo  1989: Koncert pro housle a orchestr, 1. Con moto 1908–1979: Miloslav Kabeláč 1921–1997: Vladimír Sommer 1960: Jan Klusák 1960: Marek Kopelent 1960: Pražská skupina Nové hudby 1960: Zbyněk Vostřák 1965: Luboš Fišer 1966-67: Zbyněk Vostřák - Kyvadlo času 1967: Jan Kapr, Petr Eben 1971: Ivana Loudová 1977: Miloslav Ištvan 2004: Peter Graham 1945: 2. pol. 20. stol. I 1955: 2. pol. 20. stol. II 1958: 2. pol. 20. stol. III 1960: 2. pol. 20. stol. IV 1963: 2. pol. 20. stol. V 1965: 2. pol. 20. stol. VI 1968: 2. pol. 20. stol. VII 1975: 2. pol. 20. stol. VIII 1980: 2. pol. 20. stol. IX 1985: 2. pol. 20. stol. X
1945
1950
1960
1970
1980
1989

  Aktuálně vybrané období: Období 1945–1989 (ca 1945 - 1989)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989