english
česky

Detail autora a skladby

Jan Kapr

Narozen: 12.3.1914 Praha
Zemřel: 29.4.1988 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Studoval skladbu na mistrovské škole pražské konzervatoře (1938-40) u J. Řídkého a Jar. Křičky. Po absolutoriu působil 7 let jako hudební režisér pražského rozhlasu, v letech 1950-52 byl šéfredaktorem vydavatelství Orbis. Od roku 1961 vyučoval skladbu na JAMU v Brně (do r. 1972), kde vychoval řadu předních soudobých skladatelů, jako např. M. Slavického, E. Zámečníka. Jako skladatel se výrazně prosadil i v mezinárodním kontextu v průběhu 60. let (mj. ocenění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v roce 1968). Po roce 1969 bylo provozování jeho děl na domácích pódiích většinou z politických důvodů zakazováno, v zahraničí se však dočkal několika významných provedení (např. světová premiéra jeho 8. symfonie v Mnichově v roce 1980).

 

Dílo

10 symfonií (např. 8. symfonie \"Camapanae Pragenses\")

8 smyčcových kvartetů

Muzikantská pohádka - opera na námět Marie Kubátové

Cvičení pro Gydli, pro soprán, flétnu a harfu

Snář (The Dream Book), pro zpěv, flétnu a harfu

Flauti magichi (Kouzelné flétny), pro soprán a flétnu na vlastní text

Rotace 9 (Krystal) pro housle, violu, violoncello a klavír

Testimonianze (Svědectví) pro čtyři sólové nástroje

Woodcuts (Dřevoryty) pro 8 žesťových nástrojů

Barvy ticha pro osm nástrojů

Concertino pro klarinet a komorní soubor

Domov I. a II. Cyklus klavírních skladeb

Šachová sonáta pro dva klavíry

Signály pro trubku a klavír

 

 

Literatura

J. Bártová: Jan Kapr, JAMU 1994

 

Ukázky


Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu, 3. Lento assai, 4. Molto allegro
Info Info
Přehrát Audio

(P) 1 19 0556

Obrázky

 

Jan Kapr, Petr Eben

 
 

1958: Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr, 3.„Přijde smrt a bude mít  tvé oči....“ 1961: I. invence pro komorní orchestr 1965: Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (zkráceno) 1966: Zrození měsíce pro komorní orchestr, op. 39 1967: Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu, 3. Lento assai, 4. Molto allegro 1968: 7. symfonie pro recitátora a orchestr, 2. Člověk 1968: Zátiší pro komorní orchestr 1972: Pragensia. Tři renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur pro kom. smíšený sbor s dopr. renesančních nástr.– I. Jak kule ohnivé dělati 1972: Hymnos pro dechy a bicí 1977:  Hry. Sedm obrazů pro orchestr, 3. Hra – milostná 1978: Smyčcový kvartet „Dialogy s tichem“, 3. Intermezzo  1989: Koncert pro housle a orchestr, 1. Con moto 1908–1979: Miloslav Kabeláč 1921–1997: Vladimír Sommer 1960: Jan Klusák 1960: Marek Kopelent 1960: Pražská skupina Nové hudby 1960: Zbyněk Vostřák 1965: Luboš Fišer 1966-67: Zbyněk Vostřák - Kyvadlo času 1967: Jan Kapr, Petr Eben 1971: Ivana Loudová 1977: Miloslav Ištvan 2004: Peter Graham 1945: 2. pol. 20. stol. I 1955: 2. pol. 20. stol. II 1958: 2. pol. 20. stol. III 1960: 2. pol. 20. stol. IV 1963: 2. pol. 20. stol. V 1965: 2. pol. 20. stol. VI 1968: 2. pol. 20. stol. VII 1975: 2. pol. 20. stol. VIII 1980: 2. pol. 20. stol. IX 1985: 2. pol. 20. stol. X
1945
1950
1960
1970
1980
1989

  Aktuálně vybrané období: Období 1945–1989 (ca 1945 - 1989)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989