english
česky

Detail autora a skladby

Jan Klusák

Narozen: 18.4.1934 Praha
Zemřel: 0000


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, filmový a divadelní herec. Na Akademii múzických umění v Praze byl ve skladbě žákem J. Řídkého a P. Bořkovce (1953-57). Působí jako skladatel ve svobodném povolání. V 60. letech spolupracoval se souborem specializovaným na soudobou hudbu Komorní harmonie, pro který napsal řadu originálních a na svou dobu odvážných děl. Kromě toho se uplatnil i jako filmový herec-naturščik a s úspěchem vystupoval v počátcích existence Divadla Járy Cimrmana. Pro širší veřejnost se stal známým díky ústřední melodii z jeho hudby k televiznímu seriálu Nemocnice na kraji města. V 70. a 80. letech působil víceméně na okraji veřejného hudebního života, protože patřil k politicky nežádoucím autorům. Do širšího povědomí veřejnosti se vrátil až po roce 1989, kdy byl plně rehabilitován a jeho díla se začala častěji provozovat i na domácích koncertních pódiích a jevištích.

 

Dílo

Orchestrální skladby:

Sinfonia in Do (I. symfonie) 

Concerto grosso

II. symfonie

III. symfonie

I. invence pro komorní orchestr

Obrazy pro dvanáct dechových nástrojů

II. invence pro kom. orchestr

III. invence pro smyčce

IV. invence (Doupě) pro orchestr

Fantaisie lyrique. Hommage a Grieg

Pasticcio olandese per orchestra

VII. invence pro orchestr

VIII. invence (Quadratura circuli) pro malý orchestr

Šest malých preludií pro orchestr

Héró a Leandros, balet

Stesk po Mozartovi (Mozartsehen) pro kom. orchestr s obligátním hobojem

Tetragrammaton sive Nomina Eius. X. invence pro velký orchestr

Umění dobré souhry. 12 invencí pro dechové nástroje a kontrabas

Monte-Cristo, hudba k němému filmu Henriho Fescourta

Erotikon I a II, hudba k němému filmu Gustava Machatého

Concertino pro hoboj a malý orchestr

Koubkokvok. Fantazie pro Janu Koubkovou a orchestr

Dybuk aneb Bludná duše. Hra se zpěvy

Zpráva pro akademii, komorní opera o 1 dějství podle povídky F. Kafky

Axis temporum, pro velký orchestr

Koncert pro klavír a orchestr

Koncert pro altový saxofon a dechové nástroje

Zemský ráj to napohled. Symfonická báseň pro velký orchestr

 

Vokální a vokálně instrumentální skladby:

Malá ranní mše pro dětský sbor a malý orchestr

Přísloví pro hluboký hlas a dechové nástroje na starozákonní texty

Čtyři malá hlasová cvičení na texty Fr. Kafky

Bez názvu. Sedm mužských sborů na slova Václava Holana

Černé madrigaly na slova Fr. Halase

Pět fragmentů z Božské komedie pro alt a klavír

Tři písně na Michelangela pro hluboký hlas a klavír

Sbohem a šáteček. Sedm písní na slova V. Nezvala

Svatební kantáta pro mužský sbor a orchestr

Luna v zenitu. Čtyři básně Anny Achmatovové pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír

Cokoli chcete, opera o dvou jednáních podle Shakespearova Večera tříkrálového

Bertram a Mescalinda aneb Potrestaná věrnost.... Opera-pasticcio o jednom dějství

Dämmerklarheit. Sechs Konzertarien auf Friedrich Rückert für tiefe Stimme und Bläser

Zlý jelen, prostonárodní zpěvohra ve čtveru dějství na slova Václava Klimenta Klicpery

Osm šansonů na německé básníky v překl. L. Kundery

La jolie rousse. Apollinairova báseň pro soprán a smyčcové kvarteto

České moře, tři melodramy na básně Jiřího Žáčka pro Soňu Červenou, basklarinet a klavír

 

Komorní skladby:

II. smyčcový kvartet

Concertino per otto strumenti

Risposta per violino solo

Sonáta pro housle a dechové nástroje

V. invence (Hra v šachy) pro dechový kvintet

1-4-3-2-5-6-7-10-9-8-11 pro flétnu

Canzonetta per fagotto e celesta

Rejdovák pro basový klarinet, violu a kontrabas

Rondo pro klavír

VI. invence pro nonet

Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu c-moll, K. 491

Radix nativitatis I.

Smuteční monodie na paměť I. Stravinského

Jupiter - Duo per clarinetto e violoncello

Sonáta pro bicí nástroje

III. smyčcový kvartet

Kleine Farbenlehre, Hommage a Goethe

Lev, duo pro flétnu a klavír

Rejdovák pro basklarinet a klavír

Trigon pro marimbu, flétnu a kytaru

Šmidří suita pro čtyři saxofony

Byly tři někdy bohyně, Fantazie na Adama Michnu z Otradovic pro žesťový kvintet a harfu

Ubivult. Per viola solo

IV. smyčcový kvartet

V. smyčcový kvartet

Minimálně do zítřka, pro sedm nástrojů

Recitativo e canto per clarinetto e piano

Melodie z Nemocnice na kraji města pro hoboj, housle a klavír

VI. smyčcový kvartet

 

 

 

 

Literatura

I. Poledňák: Vášeň rozumu - Skladatel Jan Klusák, Olomouc 2004. -

 

Ukázky


I. invence pro komorní orchestr
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 1 10 0577 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Jan Klusák

 
 

1958: Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr, 3.„Přijde smrt a bude mít  tvé oči....“ 1961: I. invence pro komorní orchestr 1965: Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (zkráceno) 1966: Zrození měsíce pro komorní orchestr, op. 39 1967: Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu, 3. Lento assai, 4. Molto allegro 1968: 7. symfonie pro recitátora a orchestr, 2. Člověk 1968: Zátiší pro komorní orchestr 1972: Pragensia. Tři renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur pro kom. smíšený sbor s dopr. renesančních nástr.– I. Jak kule ohnivé dělati 1972: Hymnos pro dechy a bicí 1977:  Hry. Sedm obrazů pro orchestr, 3. Hra – milostná 1978: Smyčcový kvartet „Dialogy s tichem“, 3. Intermezzo  1989: Koncert pro housle a orchestr, 1. Con moto 1908–1979: Miloslav Kabeláč 1921–1997: Vladimír Sommer 1960: Jan Klusák 1960: Marek Kopelent 1960: Pražská skupina Nové hudby 1960: Zbyněk Vostřák 1965: Luboš Fišer 1966-67: Zbyněk Vostřák - Kyvadlo času 1967: Jan Kapr, Petr Eben 1971: Ivana Loudová 1977: Miloslav Ištvan 2004: Peter Graham 1945: 2. pol. 20. stol. I 1955: 2. pol. 20. stol. II 1958: 2. pol. 20. stol. III 1960: 2. pol. 20. stol. IV 1963: 2. pol. 20. stol. V 1965: 2. pol. 20. stol. VI 1968: 2. pol. 20. stol. VII 1975: 2. pol. 20. stol. VIII 1980: 2. pol. 20. stol. IX 1985: 2. pol. 20. stol. X
1945
1950
1960
1970
1980
1989

  Aktuálně vybrané období: Období 1945–1989 (ca 1945 - 1989)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989