english
česky

Detail autora a skladby

Miloslav Kabeláč

Narozen: 1.8.1908 Praha
Zemřel: 17.9.1979 Praha


Ukázky Životopis Dílo Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, pedagog, sbormistr, dirigent, klavírista a rozhlasový pracovník. Pocházel z rodu východočeských mlynářů. Po maturitě na reálce (1926) byl přijat na České vysoké učení technické v Praze. Současně studoval soukromě klavír u Adolfa Mikeše a na jeho doporučení odchází na Státní konzervatoř v Praze. V roce 1928 vstoupil do 2. ročníku kompoziční třídy K. B. Jiráka, absolvoval 1931 Symfoniettou pro velký orchestr. K jeho dalším učitelům patřili A. Hába (kontrapunkt), E. Schulhoff a J.Řídký (instrumentace), P. Dědeček (dirigování). Od roku 1932 byl zaměstnán v pražském rozhlase

jako hudební režisér. Zároveň byl posluchačem klavírního oddělení Viléma Kurze na mistrovské škole, kde absolvoval 1934. V rozhlase založil vokální komorní soubor, kterým podle potřeby doplňoval instrumentalisty. Pro židovský původ své manželky byl k 31. 3. 1942 z rozhlasu vypovězen, vrátil se v květnu 1945, od r. 1947 jako vedoucí hudebního porovozu (do r. 1955). Působil řadu let v hudebním odboru Umělecké besedy (členem předsednictva od roku 1945). V letech 1958-1962 vyučoval kompozici na pražské konzervatoři, poté se věnoval pouze skladatelské tvorbě. 

 

Dílo

Tvorba vokální a vokálně instrumentální:

\"Neustupujte!\", kantáta pro mužský sbor, dechové a velkou skupinu nástrojů bicích. 

Šest mužských sborů na verše Jiřího Wolkera

Zpíváme. Dětské sbory s průvodem klavíru na slova Lydie Macháčkové

Přírodě. Cyklus dětských sborů na slova lidové poezie s průvodem klavíru

Milostná, pro smíš. sbor a orchestr na slova moravské lidové poezie

Eufemias Mysterion (Tajemství ticha), kantáta pro soprán a komorní orchestr na starořecká slova 

Proměny I. chorálu Hospodine, pomiluj ny, pro smíšený sbor (zpěv a recitace), sólový baryton a mužský sbor (zpěv), sólový vyšší ženský hlas (recitace)

Židovská modlitba, pro zpěv, recitaci sólovou a sborovou na hebrejský text (modlitba za zemřelé Kaddiš)

 

Orchestrální skladby:

Mystérium času, orchestrální passacaglia

Hamletovská improvizace pro velký orchestr (\"K 400. výročí Shakespearova narození\")

Zrcadlení. Devět miniatur pro velký orchestr

Symfonie č. 1  - 8 

5. symfonie \"Dramatická\" pro soprán (bez textu) a velký orchestr 

6. symfonie \"Koncertantní\" pro klarinet a orchestr 

7. symfonii (\"Věčnost - Člověk - Věčnost\") na autorův text podle Nového zákona pro velký orchestr a recitátora 

Proměny (Metamorfózy) II. chorálu Hospodine, pomiluj, ny, pro klavír a orchestr

Skladby pro sólový nástroj

Passacaglia TGM pro klavír

Suita pro klavír

Sedm skladeb pro klavír

Snadná preludia pro klavír

Osm preludií pro klavír

Cizokrajné motivy pro klavír

Dvě fantazie pro varhany

Čtyři preludia pro varhany

 

Skladby pro komorní instrumentální soubory: 

Sonáta pro violoncello a klavír

Dechový sextet

Sonatina pro hoboj a klavír

Ballata (Balada) pro housle a klavír

Suita pro saxofon a klavír

Dětem. Suita pro klavír na čtyři ruce

Malá suita, pro klavír na čtyři ruce

8 ricercari, op. 51 pro bicí nástroje

Lamenti e risolini (Nářky a úsměvy) pro flétnu a harfu, op. 53

Osm invencí (Otto invenzioni), pro bicí nástroje (6 hráčů)

Osudová dramata člověka. Sonáta pro trubku, bicí nástroje, klavír a recitaci

 

Písňová tvorba:

Zpívánky dětem I. a II. řada, pro zpěv a klavír

Rybářská ukolébavka, pro baryton sólo a smíšený sbor na slova Fr. Branislava

Modré nebe. Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka na slova Fr. Hrubína

Ohlasy dálav. Pět zpěvů pro alt (bez textu) a klavír

Moravské ukolébavky, pro soprán a kom. orchestr

Milostné písně, pro soprán a baryton s dopr. klavíru na slova lidové poezie

Šest ukolébavek na slova lidové poezie, pro alt a klavír

Myslivečké písničky, pro baryton a čtyři lesní rohy na slova lidových písní

 

Elektroakustické skladby:

E fontibus Bohemicis, šest obrazů z českých letopisů

 

Ukázky


7. symfonie pro recitátora a orchestr, 2. Člověk
Info Info
Přehrát Audio

Český rozhlas Praha (P)Český rozhlas Praha

Obrázky

 

Miloslav Kabeláč

 
 

1958: Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr, 3.„Přijde smrt a bude mít  tvé oči....“ 1961: I. invence pro komorní orchestr 1965: Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (zkráceno) 1966: Zrození měsíce pro komorní orchestr, op. 39 1967: Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu, 3. Lento assai, 4. Molto allegro 1968: 7. symfonie pro recitátora a orchestr, 2. Člověk 1968: Zátiší pro komorní orchestr 1972: Pragensia. Tři renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur pro kom. smíšený sbor s dopr. renesančních nástr.– I. Jak kule ohnivé dělati 1972: Hymnos pro dechy a bicí 1977:  Hry. Sedm obrazů pro orchestr, 3. Hra – milostná 1978: Smyčcový kvartet „Dialogy s tichem“, 3. Intermezzo  1989: Koncert pro housle a orchestr, 1. Con moto 1908–1979: Miloslav Kabeláč 1921–1997: Vladimír Sommer 1960: Jan Klusák 1960: Marek Kopelent 1960: Pražská skupina Nové hudby 1960: Zbyněk Vostřák 1965: Luboš Fišer 1966-67: Zbyněk Vostřák - Kyvadlo času 1967: Jan Kapr, Petr Eben 1971: Ivana Loudová 1977: Miloslav Ištvan 2004: Peter Graham 1945: 2. pol. 20. stol. I 1955: 2. pol. 20. stol. II 1958: 2. pol. 20. stol. III 1960: 2. pol. 20. stol. IV 1963: 2. pol. 20. stol. V 1965: 2. pol. 20. stol. VI 1968: 2. pol. 20. stol. VII 1975: 2. pol. 20. stol. VIII 1980: 2. pol. 20. stol. IX 1985: 2. pol. 20. stol. X
1945
1950
1960
1970
1980
1989

  Aktuálně vybrané období: Období 1945–1989 (ca 1945 - 1989)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989