english
česky

Detail autora a skladby

Pavel Bořkovec

Narozen: 10.6.1894 Praha
Zemřel: 22.7.1972 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura
 

Životopis

Český skladatel a pedagog. Narodil se v rodině stavebního inženýra, od 8 let hrál na housle, po maturitě (1913) začal studovat filozofii a estetiku (O.Zich) na Karlově universitě, v roce 1915 povolán do armády. Po válce byl ve skladbě nejprve soukromým žákem J.B.Foerstera (1919), později u J.Křičky. V letech 1925-27 studoval u J. Suka v mistrovské třídě Pražské konzervatoře. Od 1929 se věnoval skladbě profesionálně. Byl členem Hudební skupiny výtvarného spolku Mánes (1932-37), v letech 1946-64 profesorem skladby na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde patřili k jeho žákům J.Klusák, P.Eben, R.Drejsl, L.Fišer, M. Raichl, L. Sluka, P.Blatný, V. Sommer ad.

 

Dílo

Pavel Bořkovec je autorem skladeb instrumentálních (komorní, koncertantní a symfonická hudba), vokálních, jevištních (celovečerní balet, dvě opery) aj.

Vokální a vokálně instrumentální skladby

Madrigaly o čase pro smíšený sbor (na básně H.Proškové) 

Jen jedenkrát - melodram na slova P. Bezruče

Ze staré čínské poezie - tři mužské sbory

Stadion, cyklus písní na texty K. Wierzynského pro střední hlas a komorní ansámbl v překl. J. Fialy

Rozmarné písně na verše Goethovy a Villonovy

Pět písní pro soprán a klavír na slova B. Pasternaka

Rozhovor, píseň na verše J. Seiferta

Lidová říkadla pro malý smíšený sbor a klavír na texty ze sbírky K. J. Erbena (\"Prostonárodní české písně a říkadla\")  

Te Deum pro smíšený sbor, sóla, varhany a orchestr

 

Komorní hudba

5 smyčcových kvartetů

Malá suita pro klavír

Dechový kvintet

Sonáta pro sólovou violu, dedikoval vynikajícímu violistovi L. Černému

Nonet

Orchestrální skladby

Start, symfonické allegro inspirované básní K. Wierzyňského \"Olympijský vavřín\" 

1. a 2. klavírní koncert 

Koncert pro housle a orchestr

Partita pro orchestr

Krysař, baletní pantomima o dvou obrazech, vlastní scénář podle staroněmecké legendy 

Concerto grosso (1942)

2. a 3.symfonie

Silentium Turbatum (= Rušené ticho; symfonická věta pro alt, orchestr a elektronickou kytaru)

Symfonietta pro komorní orchestr

2.symfonietta  

Koncert pro violoncello a orchestr 

Opery

Satyr, opera o pěti obrazech na náěmt hry J.W.Goetha v překl. O. Fischera 

Paleček, opera o pěti obrazech komponovaná k 600. výročí založení Univerzity Karlovy (1945-47, libreto F.Kubka, prem. Smetanovo divadlo 17.12.1958)

 

Literatura

Pavel Bořkovec. Osobnost a dílo, sest. Jaroslav Kasan a kol., vyd. Panton, Praha 1964

Alena Burešová: Pavel Bořkovec, Olomouc 1994

V. Holzknecht: Hudební skupina Mánesa, Praha 1968

 

Ukázky


Start. Symfonické allegro pro velký orchestr
Info Info
Přehrát Audio

Panton © © 1994 (P)Panton 81 1366-2011

1900: Rusalka, op. 114, 3. dějství – „Necitelná vodní moci“ 1904: Její pastorkyňa, 3. jednání, 10. výstup „Ještě jsem tu já“ 1907:  Pohádka léta. Hudební báseň, op. 29, 4. V moci přeludů 1907: O matince, op. 28, 1. Když byla matinka ještě děvčátkem 1910: Pan. Báseň v tónech o pěti větách, op. 43, II. Hory 1918: Taras Bulba. Rapsódie pro orchestr, 2. Smrt Ostapova 1919: Zápisník zmizelého pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír, XVII, XVIII 1926:  5 Études de Jazz, č. 5 “Kitten on the Keys“ 1928: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“, 3. Moderato 1928: Křížová cesta. Variace pro velký orchestr, op. 24, VIII. Moderato assai, IX. Allegro 1929: Start. Symfonické allegro pro velký orchestr 1929: Matka. Čtvrttónová opera o 10 obrazech, op. 35, I. „Potěš ťa Pánbů, súsede 1938: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry a tympány, 1. Poco allegro  1939: Suita pro hoboj a klavír, op. 17, III. Moderato 1939: České madrigaly. Osm madrigalů pro smíš. hlasy, H. 278  – 6. „Chceme my se chceme, ale potajemně“ 1944: Sonáta pro housle a klavír č. 3, 4. Lento. Moderato. Allegro 1880: Leoš Janáček: Zápisník zmizelého 1880: Leoš Janáček 1906: Josef Suk 1870–1949: Vítězslav Novák 1879–1935: Otakar Ostrčil 1933: Bohuslav Martinů 1893–1973: Alois Hába 1900: 1. pol. 20. stol. I 1905: 1. pol. 20. stol. II 1910: 1. pol. 20. stol. III 1915: 1. pol. 20. stol. IV 1920: 1. pol. 20. stol. V 1925: 1. pol. 20. stol. VI 1930: 1. pol. 20. stol. VII 1935: 1. pol. 20. stol. VIII 1940: 1. pol. 20. stol. IX 1944: 1. pol. 20. stol. X
1900
1900
1910
1920
1930
1940
1945

  Aktuálně vybrané období: 1. polovina 20. století (ca 1900-1945)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989