english
česky

Detail autora a skladby

Erwin Schulhoff

Narozen: 8.6.1894 Praha
Zemřel: 18.8.1942 Wülzburg


Ukázky Životopis Dílo
 

Životopis

Český skladatel, klavírista, dirigent a pedagog německo-židovského původu. Narodil se v staropražské  rodině židovského obchodníka, prastrýc Julius S. byl významný klavírista. Hudbu studoval nejprve v Praze a ve Vídni, v letech 1908-10 pokračoval ve studiu na konzervatoři v Lipsku (skladbu mj. u Maxe Regera), 1911-14 na konzervatoři v Kolíně nad Rýnem. Vyspěl ve vynikajícího klavíristu, v roce 1913 dostal cenu Mendelssohnovy nadace. Ve válce byl nasazen na frontách v Rusku a Itálii. Ve 20.letech vrcholila také Schulhoffova koncertní aktivita; stal se cestujícím klavírním virtuosem, v krátké době vystoupil v četných evropských hudebních centrech. Své kompozice interpretoval sám jako klavírista i jako dirigent (např. s Českou filharmonií). Od 1925 propagoval rovněž čtvrttónové kompozice Aloise Háby a jeho žáků (M.Ponc, R.Kubín, Karel Hába aj.). V letech 1929-31 učil na pražské konzervatoři čtení partitur a hru generálbasu,  od 1931 byl zaměstnán jako klavírista v českém rozhlase, v roce 1935 přešel do ostravského rozhlasu jako klavírista v orchestru. Vzhledem ke zhoršující se politicko-společenské situaci (Mnichovská dohoda) byl nucen koncem roku 1938 odejít do Brna, v březnu 1939 se jako nezaměstnaný vrátil do Prahy. Z obavy před rasovou perzekucí požádal o sovětské státní občanství. Ihned po napadení Sovětského svazu byl však jako sovětský občan, Žid a komunista zatčen a internován v táboře zajatců ve Wülzburgu, kde zemřel.

 

Dílo

Koncertní činnost klavíristy Ervína Schulhoffa provázela intenzívní tvorba skladatelská, která zahrnuje přes 100 skladeb. 

 

Klavírní dílo:

Fünf Grotesken (1917)

Fünf Burlesken (1918)

Fünf Pittoresken (Pět pitoresek, 1919)

Partita pro klavír (1922)

Sonáty pro klavír č. 1, č. 2, č. 3

Pět jazzových etud (Cinq études de jazz, 1926) 

Esquisses de jazz (Jazzové skicy, s podtitulem Šest lehkých klavírních kusů pro vyšší střední stupeň)

Hot Music („10 synkopovaných etud\", 1928)

Suite dansante en jazz pour piano (1931)

 

Komorní tvorba:

Smyčcový sextet

Smyčcový kvartet č. 1, č. 2

Bassnachtigall, tři přednesové kusy pro kontrafagot sólo

Duo pro housle a violoncello

Sonáta pro housle a klavír

Divertissement pro hoboj, klarinet a fagot

Concertino pro flétnu, violu a kontrabas

Dvojkoncert pro flétnu a klavír

Hot-Sonate pro altsaxofon a klavír (1930)

 

Vokální tvorba:

Písně a tance z Těšínska pro zpěv a klavír (1936)

Valašské národní písně a tance pro sólový hlas, smíš. sbor a orchestr(1939) 

 

Oratorní a kantátová díla:

H.M.S.Royal Oak, jazzové oratorium  (1930)

Komunistický manifest, kantáta na upravený text K. Marxe a B. Engelse (1932)

 

Orchestrální tvorba:

Koncert pro klavír a orchestr, op. 11

Concertino für Klavier und Orchester (in einem Satz), op. 43

Suita pro komorní orchestr

Koncert pro smyčcový kvartet a dechový orchestr (1930)

 

Symfonie:

I. symfonie (1925)

II.symfonie (1932)

III. symfonie (1935)

IV. symfonie s barytónovým sólem (1937)

V. symfonie (1939, věnovaná Romainu Rollandovi) 

VI. symfonie (1941, \"Symfonie svobody\")

VII. symfonie (1941, \"Eroica\" - pouze klavírní skizza)

VIII. symfonie (1942, nedokončená, klavírní skizza)

 

Jevištní díla:

Ogelala, baletní mystérium, libreto K. J. Beneš na námět staromexického baletního dramatu od Abbé Brasseur de Bourbourg 

Die Mondsüchtige (1925), taneční groteska

Le bourgeois gentilhomme (Měšťák šlechticem, 1926) - scénická hudba k Molierově div. hře

Plameny - opera na libreto K.J.Beneše (1927-8)

La Somnambule (Náměsíčná, taneční groteska na libreto V. Nezvala, 1932)

 

Ukázky


5 Études de Jazz, č. 5 “Kitten on the Keys“
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 111870-2131 www.supraphon.cz

1900: Rusalka, op. 114, 3. dějství – „Necitelná vodní moci“ 1904: Její pastorkyňa, 3. jednání, 10. výstup „Ještě jsem tu já“ 1907:  Pohádka léta. Hudební báseň, op. 29, 4. V moci přeludů 1907: O matince, op. 28, 1. Když byla matinka ještě děvčátkem 1910: Pan. Báseň v tónech o pěti větách, op. 43, II. Hory 1918: Taras Bulba. Rapsódie pro orchestr, 2. Smrt Ostapova 1919: Zápisník zmizelého pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír, XVII, XVIII 1926:  5 Études de Jazz, č. 5 “Kitten on the Keys“ 1928: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“, 3. Moderato 1928: Křížová cesta. Variace pro velký orchestr, op. 24, VIII. Moderato assai, IX. Allegro 1929: Start. Symfonické allegro pro velký orchestr 1929: Matka. Čtvrttónová opera o 10 obrazech, op. 35, I. „Potěš ťa Pánbů, súsede 1938: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry a tympány, 1. Poco allegro  1939: Suita pro hoboj a klavír, op. 17, III. Moderato 1939: České madrigaly. Osm madrigalů pro smíš. hlasy, H. 278  – 6. „Chceme my se chceme, ale potajemně“ 1944: Sonáta pro housle a klavír č. 3, 4. Lento. Moderato. Allegro 1880: Leoš Janáček: Zápisník zmizelého 1880: Leoš Janáček 1906: Josef Suk 1870–1949: Vítězslav Novák 1879–1935: Otakar Ostrčil 1933: Bohuslav Martinů 1893–1973: Alois Hába 1900: 1. pol. 20. stol. I 1905: 1. pol. 20. stol. II 1910: 1. pol. 20. stol. III 1915: 1. pol. 20. stol. IV 1920: 1. pol. 20. stol. V 1925: 1. pol. 20. stol. VI 1930: 1. pol. 20. stol. VII 1935: 1. pol. 20. stol. VIII 1940: 1. pol. 20. stol. IX 1944: 1. pol. 20. stol. X
1900
1900
1910
1920
1930
1940
1945

  Aktuálně vybrané období: 1. polovina 20. století (ca 1900-1945)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989