english
česky

Detail autora a skladby

Bohuslav Martinů

Narozen: 8.12.1890 Polička
Zemřel: 28.8.1959 Liestal u Basileje


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, houslista a pedagog. Dětství prožil v rodině ševce a pověžného na věži kostela sv.Jakuba v Poličce. Jeho prvním učitelem houslové hry byl nositel místní kantorské tradice Josef Černovský. V 15 letech poprvé veřejně vystoupil jako houslista a v 16 letech odešel studovat housle na pražskou konzervatoř (1906-10, nedostudoval, ze školy vyloučen). V dalších letech se živil jako učitel houslí v Poličce a v Praze byl krátce výpomocným členem České filharmonie u 2. houslí (1914). Po vypuknutí světové války se vrátil na Českomoravskou vysočinu (v Borové hrával v kostele při bohoslužbě na varhany). Na podzim 1920 byl přijat do orchestru České filharmonie, kde strávil 3 sezony pod dirigentem V. Talichem. Krátce byl ve skladbě žákem Josefa Suka na mistrovské škole pražské konzervatoře (1922-23 ). v roce 1923 získal tříměsíční stipendium ke studiu skladby u A. Roussela. V Paříži pak strávil 17 let, v roce 1941 byl nucen odejet do USA. V Paříži se oženil s krejčovskou dělnicí Charlottou Quennehenovou (1894-1978), do Čech jezdil hlavně na letní prázdniny. V USA se prosadil jako skladatel, nastudování jeho skladeb se ujímaly čelné americké orchestry. Uplatňoval se tam i jako pedagog, zamýšlel se vrátit do vlasti, ale pro těžký úraz páteře musel svůj návrat odložit. Po komunistickém převratu v únoru 1948 ztratil naději na návrat, jeho tvorba byla prohlášena za \"formalistickou\". V USA pobýval - kromě prázdninových cest po Evropě - do 1953, kdy se díky stipendiu Guggenheimovy nadace mohl usadit v jižní Francii, konec života strávil ve Švýcarsku, kde zemřel (tělesné ostatky pohřbeny v rodné Poličce po 20 letech).  

 

Dílo

Vokální a vokálně instrumentální díla:

Nipponari, sedm písní pro ženský hlas s průvodem malého orchestru

Kouzelné noci, tři písně na české texty  

Česká rapsódie pro baryton sólo, smíšený sbor a varhany

Kytice, cyklus skladeb na lidové texty pro smíšený a dětský sbor, sóla a malý orchestr  

Polní mše. Kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr

Hora tří světel. Malé oratorium pro sóla, mužský sbor a varhany

Otvírání studánek. Kantáta pro sóla, ženský sbor a instrumentální doprovod 

Romance z pampelišek. Kantáta pro smíšený sbor a capella a sopránové sólo

Gilgameš. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Legenda z dýmu bramborové natě. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a instr. doprovod

Mikeš z hor. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a instr. doprovod

Proroctví Izaiášovo. Kantáta pro tři sólové hlasy, mužský sbor s dopr. violy, trompety, klavíru a tympánu

 

Jevištní díla:

Slzy nože, opera o jednom dějství 

Istar, baletní mystérium o 3 dějstvích a 5 obrazech

Kdo je na světě nejmocnější. Baletní komedie o 2 jednáních a 4 obrazech

Motýl, který dupal. Balet o 1 aktu podle pohádky R. Kiplinga

Šach králi. Džez-balet o 1 dějství

Trojí přání aneb o Vrtkavosti života. Filmová opera o 3 dějstvích s předehrou a dohrou

Špalíček, baletní pásmo her, pohádek a říkadel   

Hry o Marii, čtyřdílný operní cyklus inspirovaný středověkými hrami opera

Divadlo z bránou - opera buffa

Hlas lesa - rozhlasová opera

Ženitba. Komická opera o 2 jednáních podle Gogola

Alexandre bis. Opera-buffa o 1 dějství

Julietta (aneb Snář). Lyrická zpěvohra o 3 dějstvích na vlastní libreto podle divadelní hry G. Neveux

Mirandolína. Komická opera o 3 jednáních, podle C. Goldoniho

Řecké pašije. Hudební drama o 3 dějstvích

Ariadna. Lyrická opera o 1 dějství, libreto skladatel podle hry G. Neveux

Orchestrální skladby:

Half-time (Poločas), allegrová symfonická věta

La Bagarre (Vřava)

Serenáda pro komorní orchestr

Sinfonia concertante pro dva orchestry

Invence

Concerto grosso

Tre ricercari

Dvojkoncert pro 2 smyčcové orchestry, klavír a tympány

Symfonie č. 1 - 6

Fresky Piero della Francesca

Skála (The Rock), symfonické preludium

Tři rytiny (Trois Estampes)

 

Nástrojové koncerty:

Divertimento pro klavír levou rukou a komorní orchestr

Koncert pro violoncello a orchestr

Koncert pro housle a orchestr č. 1 a 2

Divertimento pro sólové housle, violu a komorní ansámbl

Koncert pro cembalo a malý ansámbl

Klavírní koncerty č. 1 - 4

Koncert pro dva klavíry a orchestr

Smyčcový kvartet s orchestrem

Koncertantní symfonie (Sinfonia concertante) pro housle, hoboj, fagot, violoncello a kom. orchestr

Rapsódie - Koncert pro violu a orchestr

Koncert pro housle, klavír a orchestr

 

Sborová tvorba:

Staročeská říkadla, ženské sbory na texty lidové poezie 

Zbojnické písně pro mužský sbor

Madrigaly. Cyklus 8 smíšených sborů

Pět českých madrigalů na texty české lidové poezie

Madrigaly pro 5 hlasů

 

Klavírní skladby:

Loutky I. - III. Malé skladby pro klavír

Jaro v zahradě (4 dětské skladby)

Motýli a rajky

Bajky

La revue de cuisine (Kuchyňská revue) 

Jazzová suita,

Borová. Sedm českých tanců

Skizzy

Esquisses de danse

Dumka

Jeux (Hry). Šest snadných skladeb pro klavír

Okna do zahrady

Fantazie a Toccata

Etudy a polky

Sonáta č. 1 pro klavír

 

Komorní tvorba:

Sextet pro dechy a klavír 

Smyčcové kvartety č. 1 - 7 

Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a bubínek

Duo pro housle a violoncello

Svita z baletu Kuchyňská revue

Sonáta pro flétnu a klavír

Sonáta pro violoncelo a klavír 1. - 3.

Smyčcový kvintet

Tři madrigaly pro housle a violu

Trio d moll pro housle, violoncello a klavír

Sonáta pro violu a klavír

Nonet

Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír

 

Literatura

Zdeněk Zouhar (ed.): Bohuslav Martinů, Krajské nakladatelství Brno 1957. - Miloš Šafránek: Bohuslav Martinů. Život a dílo, SHV Praha 1961. - Blanka Červinková a kol.: Bohuslav Martinů, Bibliografický katalog, Panton Praha 1990. - Almanach Společnosti Bohuslava Martinů, 1979, ČHV Praha 1979. - Tomáš Hejzlar: V náručí domova, Společnost Bohuslava Martinů Praha 1980 - Týž: Bohuslav Martinů, Horizont Praha 1990. - Václav Holzknecht: Cesta Bohuslava Martinů, ČHS Praha 1984. - Bohuslav Martinů: Domov, hudba a svět, ed. Miloš Šafránek, SHV Praha 1966. - Ch. Martinů: Můj život s Bohuslavem Martinů, Orbis Praha 1979. - Jaroslav Mihule: Bohuslav Martinů. Profil života a díla, Supraphon Praha 1974 (1. vyd., Praha 2000 - 2. rozšířené vyd.). - Týž: Symfonie Bohuslava Martinů, SNKLHU Praha 1959. - Rudolf Pečman: Eseje o Martinů, PKO Brno 1990. - Iša Popelka: Bohuslav Martinů - dopisy domů, Kruh Hradec Králové 1990. -  Miloš Šafránek: Divadlo Bohuslava Martinů, Supraphon Praha 1979. 

 

Ukázky


České madrigaly. Osm madrigalů pro smíš. hlasy, H. 278 – 6. „Chceme my se chceme, ale potajemně“
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon © © 1999 (P)Supraphon SU 3101-2232 www.supraphon.cz

Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry a tympány, 1. Poco allegro
Info Info
Přehrát Audio

Český rozhlas Praha © © 1997 (P)Český rozhlas Praha

Sonáta pro housle a klavír č. 3, 4. Lento. Moderato. Allegro
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon © © 2000 (P)Supraphon 81 9028 - 2911 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Bohuslav Martinů

 
 

1900: Rusalka, op. 114, 3. dějství – „Necitelná vodní moci“ 1904: Její pastorkyňa, 3. jednání, 10. výstup „Ještě jsem tu já“ 1907:  Pohádka léta. Hudební báseň, op. 29, 4. V moci přeludů 1907: O matince, op. 28, 1. Když byla matinka ještě děvčátkem 1910: Pan. Báseň v tónech o pěti větách, op. 43, II. Hory 1918: Taras Bulba. Rapsódie pro orchestr, 2. Smrt Ostapova 1919: Zápisník zmizelého pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír, XVII, XVIII 1926:  5 Études de Jazz, č. 5 “Kitten on the Keys“ 1928: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“, 3. Moderato 1928: Křížová cesta. Variace pro velký orchestr, op. 24, VIII. Moderato assai, IX. Allegro 1929: Start. Symfonické allegro pro velký orchestr 1929: Matka. Čtvrttónová opera o 10 obrazech, op. 35, I. „Potěš ťa Pánbů, súsede 1938: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry a tympány, 1. Poco allegro  1939: Suita pro hoboj a klavír, op. 17, III. Moderato 1939: České madrigaly. Osm madrigalů pro smíš. hlasy, H. 278  – 6. „Chceme my se chceme, ale potajemně“ 1944: Sonáta pro housle a klavír č. 3, 4. Lento. Moderato. Allegro 1880: Leoš Janáček: Zápisník zmizelého 1880: Leoš Janáček 1906: Josef Suk 1870–1949: Vítězslav Novák 1879–1935: Otakar Ostrčil 1933: Bohuslav Martinů 1893–1973: Alois Hába 1900: 1. pol. 20. stol. I 1905: 1. pol. 20. stol. II 1910: 1. pol. 20. stol. III 1915: 1. pol. 20. stol. IV 1920: 1. pol. 20. stol. V 1925: 1. pol. 20. stol. VI 1930: 1. pol. 20. stol. VII 1935: 1. pol. 20. stol. VIII 1940: 1. pol. 20. stol. IX 1944: 1. pol. 20. stol. X
1900
1900
1910
1920
1930
1940
1945

  Aktuálně vybrané období: 1. polovina 20. století (ca 1900-1945)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989