english
česky

Detail autora a skladby

František Xaver Brixi

Narozen: 2.1.1732 Praha
Zemřel: 14.10.1771 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura
 

Životopis

Český skladatel, varhaník a ředitel kůru. (Psán též Brixy.) Pocházel ze starého a rozvětveného hudebnického rodu, v létech 1744-49 studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích. Jeho učitelem hudby byl P. Václav Kalous, známý řádový hudebník a skladatel. Po studiích se vrátil do Prahy a živil se jako varhaník, v roce 1759 byl jmenován kapelníkem metropolitního chrámu sv.Víta a získal tak nejvýznamnější hudební postavení v Čechách. Jako skladatel a varhaník měl těsné vazby na klášter benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě i na klášter cyriaků ve Starém Městě, jemuž věnoval skladby k různým příležitostem, zejména tzv. vodní hudbu k lodním procesím, která se konávala na Vltavě v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého; Brixiho skladby byly při této příležitosti prováděny 1758-71. Zemřel předčasně ve věku 39 let, pravděpodobně na tuberkulózu. V jeho latinském nekrologu stálo mj. hodnocení: \"Componista, cui par in Regno nullus fuit\" (skladatel, kterému se v království žádný nevyrovnal). 

 

Dílo

Missa pastoralis in D

Missa ex D 

Missa integra in D 

Missa in C

Pastores  - moteto

Quem vidistis, o pastores - altová árie  

15 oratorií (Jesus Christus Dei Filius, Opera de passione Domini, Filius prodigus, Crux morientis Jesu Christi, Judas Iscariothes, Depositio de cruce, Opus patheticum de septem doloribus B.V.Mariae ad)

Corona dignitatis senectus - slavnostní kantáta 

Erat unum cantor bonus, Luridi scholares - školní latinské hry 

Varhanní koncerty (5) 

2 flétnové koncerty

Koncert pro 2 flétny a orchestr,

3 symfonie

Partity (pro dechové nástroje, cembalo)

 

 

Literatura

V.Novák: Thematický katalog díla F.X.Brixiho (rukopis). -O.Kamper: František X. Brixy, Praha 1926. - Týž: Hudební Praha 18.věku, Praha 1936.- V.Novák: Šimon a František Brixi v souvislosti s hudebním životem pražských křižovníků s červeným srdcem, in: Zprávy Bertramky, Praha 1967.

 

Ukázky


Litaniae de scto Benedicto – Kyrie
Info Info
Přehrát Audio

Bohemia Music (P)Bohemia Music BM 0009-2231

cca 1750: Symfonie D dur „Pastorální“, 3. Menuetto 1759: Stabat Mater, 1. Stabat Mater dolorosa cca 1760: Litaniae de scto Benedicto – Kyrie 3. třetina 18. st.: Koncert č. 5 F dur pro lesní roh a orch., 3. Rondo 2. pol. 18. st.: Koncert C dur pro fagot a orchestr, 3. Vivace 1722–1795: Jiří Antonín Benda 1765: Kozeluh 1765: Jan Antonín Koželuh 1782: František Ignác Tůma 1746–1803: Jan Václav Stich-Punto 1760–1812: Jan Ladislav Dusík 1740: Klasicismus I 1760: Klasicismus II 1775: Klasicismus III 1790: Klasicismus IV 1795: Klasicismus V 1800: Klasicismus VI 1803: Klasicismus VII 1806: Klasicismus VIII
1740
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810

  Aktuálně vybrané období: Klasicismus (ca 1740 – 1820)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989