english
česky

Detail autora a skladby

Pavel Josef Vejvanovský

Narozen: 1639 Hlučín
Zemřel: 24.9.1693 Kroměříž

Ukázky Životopis Dílo
 

Životopis

Byl trubačem, kapelníkem a skladatelem (Psán též Weywanowsky, Weiwanowski, Wegwanowskij). Syn mušketýra hradní stráže na hradě olomouckého biskupa Hukvaldech, chlapecká léta (l644-47) prožil v Ostravě , 1656-60 studoval  na jezuitské latinské škole v Opavě . V roce 1664 vstoupil jako 1. trubač do služeb nového olomouckého biskupa knížete Karla Liechtensteina-Castelkorna, který si dal v Kroměříži vybudovat reprezentativní zámecké sídlo a zřídil si i kapelu vysokých kvalit. Používal titulu Hof- und Feldtrompeter, polní trubač však nebyl, neodslouživ si povinnou vojenskou službu. Po odchodu H.I.Bibera z Kroměříže (1670) se stal vedoucím zámecké kapely, i když nedosáhl služebního titulu kapelníka. Vedle toho byl také chori praefectus v kolegiátním chrámu sv. Mořice v Kroměříži. K jeho povinnostem v kapele náleželo opisování hudebnin; zachovalo se množství jeho autografů, opisů cizích skladeb. Zřejmě často zajížděl do Vídně, kde pro svou kapelu pořizoval kopie skladeb tehdy nejznámějších skladatelů.  Dosud je na náměstí v Kroměříži dochován měšťanský dům J.P.Vejvanovského, na němž je dnes umístěna pamětní deska. Během 32 let svého kroměřížského působení vytvořil množství chrámové i světské hudby a jeho skladby jsou dodnes uloženy v místě svého vzniku, ve sbírkách státního zámku.

 

Dílo

Duchovní hudba na latinské texty:

Missa Salvatoris

Missa clamantinum

Svatováclavská mše - složeno k svátku patrona olomoucké katedrály sv. Václava  

Magnificat

Te Deum

 

Světská instrumentální díla:

Sonáty, baletti, serenády  - instrumentální skladby pro smyčcové a dechové nástroje

Sonata à 4

Sonata à 8

Sonata La Posta

Sonata venatoria (lovecká)

Sonata secunda

Sonata vespertina

Sonata Sancti Spiritus

 

 

Ukázky


Sonata à 5
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon SU 3535-2231 www.supraphon.cz

1654:  Missa super „Již slunce z Hvězdy vyšlo“ – Kyrie 1689: Sonata à 5 1693: Maria pole vznešené 1720: Concerto g moll, 2. Allegro 1723: Sub olea pacis et palma virtutis – Symphonia 1647: Adam Michna z Otradovic 1735: Historicky významná hudební centra 1620: Baroko I 1680: Baroko II 1730: Baroko III
1620
1650
1700
1740

  Aktuálně vybrané období: Baroko (ca 1620 – 1740)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989