english
česky

Detail autora a skladby

Jan Václav Hugo Voříšek

Narozen: 11.5.1791 Vamberk
Zemřel: 19.11.1825 Wien


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Skladatel, klavírista, varhaník, houslista, dirigent a pedagog. Pocházel z hudebně kultivovaného prostředí rodiny českého kantora, díky hraběcí mecenášce mohl studovat na klasickém jezuitském gymnáziu v Praze (od r. 1802). V hudbě byl krátce žákem V. J. Tomáška (1804). Postupně získal dobrou pověst jako pianista i skladatel příležitostných děl. V r. 1813 odešel na studium práv do Vídně (dostudoval v roce 1822). Ve Vídni se zdokonaloval v klavírní hře u J. N. Hummela a seznámil se s L. van Beethovenem, který se o jeho skladbách vyslovil s uznáním. Stal se jedním z nejvyhledávanějších klavírních pedagogů a vystupoval i sólově. Z existenčních důvodů byl nucen přijmout úřednické zaměstnání. V r.1823 byl jmenován  na místo dvorního varhaníka. V r. 1824 propukla u něho tuberkulóza plic, které o rok později podlehl. 

 

Dílo

Klavír sólo

12 rapsodií, op. 1  

Le Désir, Es, op. 3.

Le Plaisir, G, op. 4.

Impromptus op. 7, 1821

Fantasia op. 12, 1817  

2 Rondeaux mignons, op. 18.

Variations, op. 19.

3 Deutsche Tänze,1823

Variace na Diabelliho téma, 1823

Sonáta b moll op. 20, 1824

 

Komorní hudba

Rondo bolero pro klavír a violoncello, op. 2.

Sonáta pro housle a klavír, op. 5 (1819).

La Sentinelle (\"Divertissement pour 2 pfte\"), pro dva klavíry .

Rondo pro klavír a violoncello, op. 8.

Variace pro klavír a violoncello, op. 9.

Grande Ouverture, op. 16, 2 pf.

Rondeau pro smyčcové kvarteto, op. 11.

 

Skladby orchestrální (pro klavír a orchestr) 

Variations brillants La Sentinelle pro klavír a orchestr    

Variations di bravura pro klavír a orchestr 

Rondo espagnol pro klavír a orchestr 

Introduction et Rondeau brillant pro klavír a orchestr 

Symfonie D dur

Grand Rondeau concertant pro klavír, housle a violoncello s orchestrem  

 

Skladby pro zpěv a klavír

Nevinnost, na české verše V. Hanky (ostatní písně německy)

Im Traume oder Dies und Das

Maus und Mädchen

Gesang einer Najade

Lied 1817

Drei Lieder op. 10 (Arietti italiani, Die Abschiedsthräne, Das arme Röschen)

 

 

Liebe, op. 15.

Drey Gedichte op. 21. 

Ermunterung 

Duchovní skladby:

Mše B dur, 1825, komp. pro císařskou dvorní kapli

Offertorium in g (Mentis opresae)

Offertorium in c (Quoniam iniquitatem cognosco), 1824

 

Literatura

Klíma, Stanislav Václav: Jan Václav Voříšek a Ludwig van Beethoven, Praha, 1963

 

 

UkázkyObrázky

 

Jan Václav Hugo Voříšek

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989