english
česky

Detail autora a skladby

Milan Slavický

Narozen: 7.5.1947 Praha
Zemřel: 0000


Ukázky Životopis Dílo
 

Životopis

Český skladatel, muzikolog, hudební režisér a pedagog. Pochází z hudebnického rodu, syn skladatele Klementa S. Základy hudebního vzdělání získal na LŠU u E. Kleinové. Vystudoval hudební vědu na filozofické fakultě Karlovy univerzity (1965-70, doktorát 1972), skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1968-73) u J. Kapra a C. Kohoutka. Absolvoval postgraduální kurs hudební teorie na Akademii múzických umění u K. Janečka a K. Risingera (1970-72) a externí aspiranturu v sekci hudební vědy Ústavu dějin a teorie umění Čs.akademie věd (u K. Risingera, 1974-79). Byl zaměstnán jako hudební režisér v gramofonové firmě Supraphon (1973-1981), dramaturg elektroakustické hudby v Čs. rozhlase (1981-2), vyvíjí lektorskou a publicistickou činnost (recenze a studie v hudebních časopisech, pořady v Českém rozhlase, 2001 - 2008 hostující profesor New York University in Prague). Od září 1990 působí jako vysokoškolský učitel na katedře hudební vědy FF UK v Praze (od r. 2002 profesorem). 

 

Dílo

Orchestrální skladby:

Pocta Saint Exupérymu, pro velký orchestr 

Cesta srdce. Koncert pro housle, dechové a bicí nástroje, harfu a celestu 

Země lidí - symfonický triptych. I.Oživená krajina (zvukový obraz podle malby Ferdinanda Légera), II.Hamletiana (scéna pro komorní orchestr), III.Země lidí (pro velký orchestr) 

Studna života, symfonický triptych

Porta coeli, symfonická vize

Dvě kapitoly z Apokalypsy (I. Ohnivé jezero, II. Nový Jeruzalém)

Ich dien, meditace pro komorní orchestr

 

Komorní skladby:

Musica lirica per flauto, violino e cembalo 

Musica notturna per flaute, violino e pianoforte 

Prosvětlení I., trio pro housle, violoncello a klavír 

Dechový kvintet 

Dialogy s tichem, smyčcový kvartet 

Artikulace pro žesťové kvinteto 

Tre toccate per strumenti a percussione

Prosvětlení II. - IV. - pro různé komorní nástrojové sestavy

Musica lirica

Musica notturna 

La voce soave I, l´omaggio a Mozart pro skleněnou hamoniku (nebo celestu) a osm dechových nástrojů

 

Skladby pro sólové nástroje:

Cyklus pro klavír

Monolit pro varhany sólo 

Oči, memento pro sólové varhany

 

Elektroakustické skladby:

Chvála cembala 

Variace na Laserový paprsek 

Prosvětlení V. aneb Pražský podzim

Adventus, elektroakustická kontemplace 

 

Vokální hudba:

Kyvadlo času, pro šestihlasý komorní smíšený sbor, instrumentální soubor a magnetofonový pás na texty Jany Hejdové (1979)

Zůstaň s námi, lásko, cyklus pro mezzosoprán, flétnu, klarinet a klavír na texty Markéty Procházkové

Beatus vir pro 4 hlasy a varhany

Šest sonetů pro střední hlas a klavír na texty W. Shakespeara

Veni, Sancte Spiritus pro soprán a komorní soubor

Requiem pro sóla, sbor a orchestr

 

 

Ukázky


Smyčcový kvartet „Dialogy s tichem“, 3. Intermezzo
Info Info
Přehrát Audio

Panton (P)Panton 8111-0099

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989