english
česky

Detail autora a skladby

Miloslav Ištvan

Narozen: 2.9.1928 Olomouc
Zemřel: 26.1.1990 Brno


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, hudební teoretik a pedagog. Soukromě studoval hru na klavír a housle, maturoval na reálném gymnáziu v Brně-Žabovřeskách a v letech 1948-52 studoval kompozici na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jaroslava Kvapila, 1953-56 absolvoval tamtéž postgraduální studium. Od 1956 do smrti působil na téže škole jako pedagog (nejprve asistent, od r. 1966 docent skladby), k jeho posledním žákům patřil i syn Radomír. Na počátku 50. let byl v Brně uměleckým vedoucím souboru Julia Fučíka a působil i jako instruktor souborů lidové umělecké tvořivosti. V roce 1963 se stal členem Tvůrčí skupiny A (spolu s ním zde byli J.Berg, J.Novák, A.Piňos, Z.Pololáník, muzikologové M. Černohorská a F. Hrabal). V roce 1981 inicioval vznik volného sdružení brněnských skladatelů a muzikologů Camerata Brno, jehož byl členem. V sedmdesátých a na počátku osmdesátých let byl postižen oficiálním zákazem veřejného provozování svých skladeb.

 

Dílo

Skladby pro sólové nástroje:

I. sonáta pro klavír (1954)

Impromptus pro klavír (1956)

II. sonáta pro klavír (1959)

Odyssea lidického dítěte pro klavír (1963)

Musica aspera pro varhany (1964)

III. sonáta pro klavír (1978)

Canto I pro sólovou violu (1979)

Canto III pro flétnu sólo (1983,1989)

 

Komorní tvorba:

Sonáta pro klarinet a klavír (1954)

Suita pro lesní roh a klavír (1954)

Sonáta pro housle a klavír (1956)

Trio pro housle, violoncello a klavír (1958)  

Rapsódie pro violoncello a klavír (1961)

I. smyčcový kvartet (1963)

Dodekameron, 12 skladeb pro 12 hráčů (1964)

Refrainy pro smyčcové trio (1965)

Ritmi ed antiritmi pro 2 klavíry a 2 hráče na bicí nástroje (1966)

Sonáta pro housle a komorní soubor (1970)

Sonáta pro violoncello a klavír (1970)

Hommagio à J.S.Bach pro dechové kvinteto (1971)

Variace na tóninu d moll pro dva klavíry (1972)

Psalmus niger (1972, 2 věty pro bicí nástroje)

Zatemněná krajina pro smyčcové kvarteto (1975)

Diptych Mikrosvěty - Letní mikrosvěty pro flétnu, harfu a cembalo a Mikrosvěty mého města pro 2 violy, hoboj a klarinet (1977)

Capriccio pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (1978)

Canto IV pro saxofon a bicí nástroje (1983)

Canzona pro altovou flétnu, anglický roh, violoncello a klavír (1985)

II. smyčcový kvartet (1986)

Trio pro klarinet, bicí a klavír (1987)

Rotace a návraty, 4 věty pro anglický roh, violu a violoncello (1988)

Solitudo pro 11 smyčcových nástrojů (1989)

 

Orchestrální tvorba:

Koncert-symfonie pro klavír a orchestr (1958)

Balada o Jihu (tři symfonické fresky pro orchestr z podnětu písně L.Allana, 1960)

Concertino pro housle a komorní orchestr (1961)

Zaklínání času (1967, čtyřvětá skladba pro symfonický orchestr a dva recitátory na texty O. Mikuláška, bible a barokního anonyma)

Shakespearovské variace pro dechové a bicí nástroje (1975)

Hry, 7 obrazů pro symfonický orchestr (1977)

Partita pro 16 smyčcových nástrojů (1980)

Tempus irae (1983)

 

Vokální tvorba:

Já, Jákob (komorní kantáta, 1968) pro soprán, tenor, recitátora, instrumentální soubor a mgt pás

Hlasová vernisáž pro soprán, basbaryton, komorní ansámbl a 2 přednašeče (1969).

Smuténka (1970, pět písní pro alt, klavír a magnetofonový pás na slova J.Skácela)

Hymnus na slunce (1971, malá kantáta pro smíšený sbor)

Horácké balady pro ženský sbor na slova lidové poezie (1971)

Kráska a zvíře, komorní oratorium pro baryton, 2 recitátory a instrumentální soubor (1974, na text Fr.Hrubína)

Horlivá toužení, 6 madrigalů pro komorní sbor (1974)

Jakha kale, dvě balady pro tenor a klavír na romskou poezii (1976)

Cor mio, koláž pro smíšený sbor s použitím madrigalu Cl. Monteverdiho (1979)

Šest písní pro ženský sbor (1980)

Canto II pro preparované violy a ženský hlas (1980)

Komorní kantáta Hard blues (1980) na texty lidové černošské poezie

V rozbřesku přijď pro mezzosoprán, klarinet a staré nástroje (1982)

Láska, vzdor a smrt pro mezzosoprán a komorní soubor (1984)

Vokální symfonie (1986)

Variace na renesanční téma pro mužský a ženský hlas a komorní orchestr (1988)

Uspávanky pro dětský sbor na poezii J. Skácela (1988)

Píseň života pro smíšený sbor (1989)

 

Elektroakustické kompozice:

Ostrov hraček (1968)

Avete morituri (1970)

Modravá země, s recitací veršů S. Jesenina (1982)

 

Literatura

Jindřiška Bártová: Miloslav Ištvan. Brno, JAMU 1997. - Jindřiška Bártová: Camerata Brno, Brno 2003.  

 

Ukázky


Hry. Sedm obrazů pro orchestr, 3. Hra – milostná
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 11 0118-1011 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Miloslav Ištvan

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989