english
česky

Detail autora a skladby

Kryštof Harant z Polžic

Narozen: 1564 hrad Klenový (u Nýrska)
Zemřel: 1621 Praha

Externí odkaz

Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Harant pocházel z nižší české šlechty. 1576-84 strávil jako páže na dvoře arciknížete Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku, kde působila znamenitá kapela, s níž spolupracovali významní evropští skladatelé té doby. Bezpochyby právě v tomto prostředí se mu dostalo hudebního vzdělání, možná pod vedením Alexandra Uttendala. Po smrti otce se vrátil do Čech, žil patrně v Touškově nade Mží. 1598 podstoupil pouť do Svaté země, z níž vzešla jeho cestopisná kniha \"Putování anebo cesta z království českého do Benátek a do Svaté země\" (Praha 1608, 1845/2), obsahující i několik popisů různých hudebních aktivit v zemích Předního východu, jichž byl H. svědkem. Roku 1600 ho císař Rudolf II. povolal k pražskému dvoru a jmenoval císařským komorníkem. Konvertoval z katolictví k protestantismu. Sňatkem s Annou Salomenou Hradištskou získal hrad Pecka, na kterém pobýval zejména po smrti Rudolfa II. (1612) a který díky své kapele proměnil v jedno z významných šlechtických hudebních center své doby. Ve službách císaře Matyáše podnikl 1614 cestu do západní Evropy (Španělsko, Itálie, Německo). 1618 se jako jeden z vojenských komisařů účastnil českého stavovského povstání proti Habsburkům a za krátké vlády Bedřicha Falckého byl jmenován prezidentem české komory. Po porážce povstání byl na Pecce zajat (samotnýma Akbrechtem z Valdštejna), souzen s 26 čelnými osobnostmi povstání a popraven na Staroměstském náměstí v Praze. - Skladatelská činnost byla u Haranta jen jednou z mnoha zálib této neobyčejně nadané a všestranné, vpravdě renesanční osobnosti. Jeho dílo pravděpodobně nebylo početné a vznikalo jen příležitostně.

 

Dílo

Missa super Dolorosi martir (zpracovává populární madrigal L.Marenzia),

Maria Kron (zpracování písně Maria Zart) pětihlasé německé moteto

Qui confidunt in Domino, šestihlasé moteto (1598) 

 

 

Literatura

Jiří Berkovec: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Opera musica. (Studie a edice). Praha, SVH 1956.

Jan Racek: Kryštof Harant z Polžic a jeho doba I-III, Brno 1970-73

 

Ukázky


Maria Kron, polyfonní zpracování písně „Maria zart“
Info Info
Přehrát Audio

Multisonic (P)Multisonic 310247-2931

Obrázky

 

Kryštof Harant z Polžic

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989