english
česky

Detail autora a skladby

Petr Eben

Narozen: 22.1.1929 Žamberk
Zemřel: 24.10.2007 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, klavírista, varhaník, improvizátor, pedagog. Oba rodiče byli učitelé, vyrůstal v prostředí amatérského muzicírování. Dětství a mládí prožil a základy hudebního vzdělání získal ve starobylém Českém Krumlově v jižních Čechách (1935-48). V březnu 1945 byl uvězněn v pobočce koncentračního tábora Buchenwald. Po maturitě na reálném gymnáziu v Českém Krumlově (1948) studoval na Akademii múzických umění v Praze klavírní hru u F.Raucha (1948-52) a skladbu u P.Bořkovce (1950-54). 1955-90 působil jako lektor, od 1990 jako docent na katedře hudební vědy filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1991 - 1994 byl profesorem skladby na Akademii múzických umění v Praze. 1978-79 vyučoval skladbu na Royal Northern College of Music v Manchesteru ve Velké Británii. Jako klavírista se kromě provádění vlastních děl věnoval i klavírnímu doprovazečství při písňových večerech a komorní hře. Byl vynikajícím improvizátorem na klavír i na varhany. V roce 1994 obdržel čestný doktorát Karlovy univerzity, 2001 Cenu biskupské konference v Mainzu, 2002 Medaili za zásluhy (státní vyznamenání udělené prezidentem republiky V. Havlem k 28. říjnu).

 

Dílo

Orchestrální díla a nástrojové koncerty:

Koncert pro varhany a orchestr č.1 (Symphonia gregoriana, 1954), Koncert pro klavír a orchestr (1961), Vox clamantis pro tři trubky a orchestr (1969), Noční hodiny pro dechový kvintet, smyčcový orchestr, klavír a bicí (1975), Koncert pro varhany a orchestr č.2 (1982), Pražské nokturno (Hommage á W.A.Mozart, 1983).

Skladby pro sólové nástroje:

Sonata in Des pro klavír (1951), Nedělní hudba pro varhany (1957-59), Laudes pro varhany (1964), Dvě chorální fantazie pro varhany (1972), Malá chorální partita na \"O Jesu, all mein Leben bist Du\" pro varhany (1978), Tabulatura nova pro kytaru (1979), Faust pro varhany (1979-80), Mutationes per organo grande e piccolo (1980), A Festive Voluntary pro varhany (1986), Hommage a Buxtehude pro varhany (1987), Job pro varhany (1987), Sonáta pro cembalo (1988), Dopisy Mileně pro klavír (1980), Biblické tance pro varhany (4 věty, 1991).

Komorní skladby: Sonáta pro hoboj a klavír (1950), Suita balladica pro violoncello a klavír (1955), Duetti per due trombe (1956), Ordo modalis pro hoboj a harfu (1964), Quintetto per stromenti a fiato (1965), Žesťový kvintet (Variace na chorál, 1968-69), Hudba pro hoboj, fagot a klavír (1970), Okna na Marca Chagalla pro trubku a varhany (1976), Sonáta pro flétnu a marimbu (Wood and Wind, 1978), Smyčcový kvartet (Labyrint světa a ráj srdce, 1981), Krajiny patmoské pro varhany a bicí (1984), Protihráči pro klarinet, klavír a bicí (1985), Klavírní trio (1987), Tres iubilationes pro 4 žestě a varhany (1987), Klavírní kvintet (1992).

Vokální díla:

Oratoria a kantáty: Apologia Sokratus pro baryton a alt sólo, dětský a smíšený sbor a orchestr (1967), Starodávné čarování milému pro tři ženská sóla a smíšený sbor (1957), Hořká hlína pro baryton sólo, smíšený sbor a varhany (1959-60), Pragensia pro komorní sbor a instrumentální doprovod (1972), Pocta Karlu IV. pro mužský sbor a orchestr (1978), Posvátná znamení (1992).

Balet: Kletby a dobrořečení pro sbor a orchestr (1983).

Mužské sbory: Chad gadyoh (1965).

Ženské sbory: O vlaštovkách a dívkách (1959-60), Řecký slovník s doprovodem harfy (1974), Odvěká kosmetika (1985).

Dětské sbory: Zelená se snítka pro dětský sbor a klavír (nebo instrumentální soubor) (1953-54, 1959), Deset poetických duet (1965), Elce, pelce, kotrmelce pro dětský hlas a klavír (nebo instrumentální soubor) (1969-70, 1971), Katonis moralia (1974-75).

Smíšené sbory: Láska a smrt (1957-58), Ubi caritas et amor (1964), Salve Regina (1973), Desire of Ancient Things (1984), Cantico delle creature (1987).

Duchovní vokální díla: Missa adventus et quadragesimae pro jednohlasý mužský sbor a varhany (1952), Vesperae pro chlapecký a mužský sbor, lidový zpěv a varhany (1968), Truvérská mše pro sóla, sbor, zobcové flétny a kytary (1968-69), Cantica Comeniana pro smíšený a ženský sbor (1970), Missa cum populo pro smíšený sbor 4 žestě, varhany a lidový zpěv (1981-82), Pražské Te Deum 1989 pro sbor a žestě (nebo varhany) (1990).

Písňové cykly: Šestero piesní milostných pro nižší hlas a klavír (nebo harfu, nebo klavír a harfu) (1951), Písně k loutně pro zpěv a loutnu (nebo kytaru) (1951), Písně nejtajnější pro nižší mužský hlas a klavír (1952), Písně na slova R.M.Rilkeho pro nižší hlas a klavír (1961), Písně nelaskavé pro alt a violu (1963), Árie pro alt a varhany (nebo klavír) (1970). - Množství úprav lidových písní.

 

Literatura

K.Vondrovicová: Petr Eben, Praha 1993, rev. 1995. - E. Vítová: Petr Eben, Praha 2004

 

Ukázky


Pragensia. Tři renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur pro kom. smíšený sbor s dopr. renesančních nástr.– I. Jak kule ohnivé dělati
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 1 12 1607 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Jan Kapr, Petr Eben

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989