english
česky

Detail autora a skladby

Marek Kopelent

Narozen: 28.4.1932 Praha
Zemřel: 0000


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, pedagog, redaktor, organizační pracovník. Skladbu studoval v letech 1951-55 na AMU u J.Řídkého, 1956-71 pracoval ve Státním hudebním vydavatelství (Supraphon) jako redaktor pro soudobou hudbu; z politických důvodů musel místo opustit a pak až do pádu totalitního režimu pracoval jako korepetitor tanečního oddělení Lidové školy umění v Radotíně. V šedesátých letech na sebe Kopelent výrazně upozornil jako skladatel v mezinárodním kontextu; jeho skladby zazněly na festivalech jako Varšavská jeseň, Donaueschingen, Witten a dalších. Byl členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích. V letech 1965 - 1973 společně se Zbyňkem Vostřákem umělecky vedl soubor Musica viva pragensis, pro který napsal řadu komorních skladeb. V období tzv. normalizace (tj. konsolidace společenských poměrů) jeho skladby mohly být hrány a vydávány pouze v zahraničí. Od r. 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU. Kopelent byl také předsedou České sekce ISCM, dosud je předsedou skladatelského sdružení Ateliér 90, je pořadatelem a lektorem mezinárodních letních skladatelských kurzů v Českém Krumlově. V roce 1991 mu byl udělen čestný řád francouzské vlády \"Chevalier des arts et des lettres\". Z dalších významných ocenění získal např. českou cenu Classic 1999 , německou Herderovu cenu v roce 2001 a státní cenu Ministerstva kultury ČR v roce 2003.  

 

 

Dílo

Marek Kopelent patří k hlavním představitelům moderní české skladatelské tvorby 60. let a 70. let. Využíval nejrůznějších nástrojových a hlasových kombinací, aby odkryl nové zvukové možnosti.

Komorní skladby:

Nénie s flétnou za zemřelou Barboru Hlavsovou, pro flétnu, 9 ženských hlasů a kom. ansámbl

Hudba pro 5 (hoboj, klarinet, fagot, viola a klavír)

Smyčcové kvartety č. 1 - 5

Snehah pro soprán, jazz. alt, magnetofonový pás a komorní soubor

Rozjímání, skladba pro komorní orchestr

Zátiší pro kom. orchestr

Žesťový kvintet

Sonáta pro 11 smyčcových nástrojů

Syllabes mouvementées (Slabiky v pohybu), pro komorní sbor

Nářek ženy, melodram pro herečku, 7 žesťových nástrojů, 14 ženských hlasů a dětský sbor na vlastní text a verše M.Procházkové

Modlitba kamene pro mluvce, dva smíš. kom. sbory a tři tamtamy na slova stejnojmenné básné V.Holana 

 

Orchestrální a koncertantní skladby:

Hrátky, pro alt-saxofon a orchestr na italské texty renesančních básníků

Il canto de li augei, árie pro soprán a orchestr

Symfonie, pro orchestr

ARRIÍJAh, symfonický zpěv pro orchestr

Zastřený hlas nad hladinou klidu, pro trubku a kom. orchestr 

 

Skladby pro sólový nástroj (nebo s doprovodem):

For Arnošt Wilde, pro klavír sólo

Hallelujah pro varhany

Bijuo de Boheme pro cembalo

Ballada pro klavír

Capriccio pro sólovou trubku

Canto intimo flétnu a vibrafon

Musique piquante pro housle a cimbál

Toccata pro housle a klavír

Le petit rien, pro pikolu a hráče na bicí

Karrak pro violoncello a klavír

Canto espansivo pro klarinet sólo

 

Oratoria a kantáty:

Chléb a ptáci, kantáta pro kontraalt, recitaci, smíšený sbor a orchestr na verše Jana Skácela

Laudatio pacis, na texty J.A.Komenského (společně s P.H.Dittrichem a S.Gubajdulinou)

Legenda De passione St. Adalberti martyris (svatovojtěšská) 

Agnus dei pro soprán a kom. soubor na německý text M. Luthera

Ona skutečně jest, vokálně-symfonická skladba pro tenor, bas, recitaci, smíš. a dětský sbor a orchestr

Lux mirandae sanctitatis, oratórium pro soprán, recitaci, smíš. a dětský sbor a instrumentální soubor

Holanovská reminiscence pro mezzosoprán, recitaci, pěvecký sbor, klarinet, trombón a klavír

 

 

Literatura

M. Matzner: Marek Kopelent. Nástin života a tvorby, Praha 2006 (dipl práce FFUK). - Začátky Nové hudby v Praze 1959 - 64, vyd. Ostravské centrum nové hudby 2007

 

Ukázky


Zátiší pro komorní orchestr
Info Info
Přehrát Audio

Český rozhlas Praha (P)Český rozhlas Praha PR 255 003

Obrázky

 

Marek Kopelent

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989