english
česky

Detail autora a skladby

Jan Kapr

Narozen: 12.3.1914 Praha
Zemřel: 29.4.1988 Praha


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Studoval skladbu na mistrovské škole pražské konzervatoře (1938-40) u J. Řídkého a Jar. Křičky. Po absolutoriu působil 7 let jako hudební režisér pražského rozhlasu, v letech 1950-52 byl šéfredaktorem vydavatelství Orbis. Od roku 1961 vyučoval skladbu na JAMU v Brně (do r. 1972), kde vychoval řadu předních soudobých skladatelů, jako např. M. Slavického, E. Zámečníka. Jako skladatel se výrazně prosadil i v mezinárodním kontextu v průběhu 60. let (mj. ocenění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v roce 1968). Po roce 1969 bylo provozování jeho děl na domácích pódiích většinou z politických důvodů zakazováno, v zahraničí se však dočkal několika významných provedení (např. světová premiéra jeho 8. symfonie v Mnichově v roce 1980).

 

Dílo

10 symfonií (např. 8. symfonie \"Camapanae Pragenses\")

8 smyčcových kvartetů

Muzikantská pohádka - opera na námět Marie Kubátové

Cvičení pro Gydli, pro soprán, flétnu a harfu

Snář (The Dream Book), pro zpěv, flétnu a harfu

Flauti magichi (Kouzelné flétny), pro soprán a flétnu na vlastní text

Rotace 9 (Krystal) pro housle, violu, violoncello a klavír

Testimonianze (Svědectví) pro čtyři sólové nástroje

Woodcuts (Dřevoryty) pro 8 žesťových nástrojů

Barvy ticha pro osm nástrojů

Concertino pro klarinet a komorní soubor

Domov I. a II. Cyklus klavírních skladeb

Šachová sonáta pro dva klavíry

Signály pro trubku a klavír

 

 

Literatura

J. Bártová: Jan Kapr, JAMU 1994

 

Ukázky


Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu, 3. Lento assai, 4. Molto allegro
Info Info
Přehrát Audio

(P) 1 19 0556

Obrázky

 

Jan Kapr, Petr Eben

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989