english
česky

Detail autora a skladby

Jan Klusák

Narozen: 18.4.1934 Praha
Zemřel: 0000


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, filmový a divadelní herec. Na Akademii múzických umění v Praze byl ve skladbě žákem J. Řídkého a P. Bořkovce (1953-57). Působí jako skladatel ve svobodném povolání. V 60. letech spolupracoval se souborem specializovaným na soudobou hudbu Komorní harmonie, pro který napsal řadu originálních a na svou dobu odvážných děl. Kromě toho se uplatnil i jako filmový herec-naturščik a s úspěchem vystupoval v počátcích existence Divadla Járy Cimrmana. Pro širší veřejnost se stal známým díky ústřední melodii z jeho hudby k televiznímu seriálu Nemocnice na kraji města. V 70. a 80. letech působil víceméně na okraji veřejného hudebního života, protože patřil k politicky nežádoucím autorům. Do širšího povědomí veřejnosti se vrátil až po roce 1989, kdy byl plně rehabilitován a jeho díla se začala častěji provozovat i na domácích koncertních pódiích a jevištích.

 

Dílo

Orchestrální skladby:

Sinfonia in Do (I. symfonie) 

Concerto grosso

II. symfonie

III. symfonie

I. invence pro komorní orchestr

Obrazy pro dvanáct dechových nástrojů

II. invence pro kom. orchestr

III. invence pro smyčce

IV. invence (Doupě) pro orchestr

Fantaisie lyrique. Hommage a Grieg

Pasticcio olandese per orchestra

VII. invence pro orchestr

VIII. invence (Quadratura circuli) pro malý orchestr

Šest malých preludií pro orchestr

Héró a Leandros, balet

Stesk po Mozartovi (Mozartsehen) pro kom. orchestr s obligátním hobojem

Tetragrammaton sive Nomina Eius. X. invence pro velký orchestr

Umění dobré souhry. 12 invencí pro dechové nástroje a kontrabas

Monte-Cristo, hudba k němému filmu Henriho Fescourta

Erotikon I a II, hudba k němému filmu Gustava Machatého

Concertino pro hoboj a malý orchestr

Koubkokvok. Fantazie pro Janu Koubkovou a orchestr

Dybuk aneb Bludná duše. Hra se zpěvy

Zpráva pro akademii, komorní opera o 1 dějství podle povídky F. Kafky

Axis temporum, pro velký orchestr

Koncert pro klavír a orchestr

Koncert pro altový saxofon a dechové nástroje

Zemský ráj to napohled. Symfonická báseň pro velký orchestr

 

Vokální a vokálně instrumentální skladby:

Malá ranní mše pro dětský sbor a malý orchestr

Přísloví pro hluboký hlas a dechové nástroje na starozákonní texty

Čtyři malá hlasová cvičení na texty Fr. Kafky

Bez názvu. Sedm mužských sborů na slova Václava Holana

Černé madrigaly na slova Fr. Halase

Pět fragmentů z Božské komedie pro alt a klavír

Tři písně na Michelangela pro hluboký hlas a klavír

Sbohem a šáteček. Sedm písní na slova V. Nezvala

Svatební kantáta pro mužský sbor a orchestr

Luna v zenitu. Čtyři básně Anny Achmatovové pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír

Cokoli chcete, opera o dvou jednáních podle Shakespearova Večera tříkrálového

Bertram a Mescalinda aneb Potrestaná věrnost.... Opera-pasticcio o jednom dějství

Dämmerklarheit. Sechs Konzertarien auf Friedrich Rückert für tiefe Stimme und Bläser

Zlý jelen, prostonárodní zpěvohra ve čtveru dějství na slova Václava Klimenta Klicpery

Osm šansonů na německé básníky v překl. L. Kundery

La jolie rousse. Apollinairova báseň pro soprán a smyčcové kvarteto

České moře, tři melodramy na básně Jiřího Žáčka pro Soňu Červenou, basklarinet a klavír

 

Komorní skladby:

II. smyčcový kvartet

Concertino per otto strumenti

Risposta per violino solo

Sonáta pro housle a dechové nástroje

V. invence (Hra v šachy) pro dechový kvintet

1-4-3-2-5-6-7-10-9-8-11 pro flétnu

Canzonetta per fagotto e celesta

Rejdovák pro basový klarinet, violu a kontrabas

Rondo pro klavír

VI. invence pro nonet

Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu c-moll, K. 491

Radix nativitatis I.

Smuteční monodie na paměť I. Stravinského

Jupiter - Duo per clarinetto e violoncello

Sonáta pro bicí nástroje

III. smyčcový kvartet

Kleine Farbenlehre, Hommage a Goethe

Lev, duo pro flétnu a klavír

Rejdovák pro basklarinet a klavír

Trigon pro marimbu, flétnu a kytaru

Šmidří suita pro čtyři saxofony

Byly tři někdy bohyně, Fantazie na Adama Michnu z Otradovic pro žesťový kvintet a harfu

Ubivult. Per viola solo

IV. smyčcový kvartet

V. smyčcový kvartet

Minimálně do zítřka, pro sedm nástrojů

Recitativo e canto per clarinetto e piano

Melodie z Nemocnice na kraji města pro hoboj, housle a klavír

VI. smyčcový kvartet

 

 

 

 

Literatura

I. Poledňák: Vášeň rozumu - Skladatel Jan Klusák, Olomouc 2004. -

 

Ukázky


I. invence pro komorní orchestr
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 1 10 0577 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Jan Klusák

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989