english
česky

Detail autora a skladby

Pavel Haas

Narozen: 21.6.1899 Brno
Zemřel: 17.11.1944 Osvětim


Ukázky Životopis Dílo Literatura
 

Životopis

Český skladatel židovského původu, bratr populárního filmového herce (Hugo). Studoval na reálce v Brně, klavíru se učil u A. Holubové, teorii u J. Kunce na hudební škole Besedy brněnské (od 1913). Po 1.světové válce byl přijat na Brněnskou konzervatoř (1919-21), kde studoval u J. Kunce (skladba), V. Petrželky (kontrapunkt), krátce byl žákem L. Janáčka na brněnské odbočce mistrovské školy pražské konzervatoře (1921-22). Živil se jako korepetitor divadel v Brně a v Saarbrückenu, jako učitelhudby v Brně, vypomáhal otci v obchodě s obuví. Byl jednatelem Klubu moravských skladatelů (1927-28) a hudebním referentem Národních novin a Národních listů. Za okupace Československa nacisty se snažil uniknout rasovému pronásledování, byl však zatčen gestapem (2.12.1941) a odvlečen nejprve do koncentračního tábora Terezín, zahynul v Osvětimi. 

 

Dílo

Pave Haas se skladatelsky vyvíjel nejprve pod vlivem L. Janáčka, posléze se orientoval více na francouzskou modernu. Záhy si vytvořil široký výrazový rejstřík, přičemž využíval hebrejské psalmodie a staročeského chorálu, jazzově tanečních prvků a nových zvukových výbojů umělecké avantgardy dvacátých let, byl ovlivněn především hudbou I. Stravinského a A. Honeggera. 

Šarlatán - tragikomická opera se středověkým námětem 

Předehra pro rozhlas op.11 pro malý orchestr, mužské pěvecké kvarteto a recitaci 

3 smyčcové kvartety (nejznámější je 2.smyčcový kvartet op.7 \"Z opičích hor\", 1925, s jazzbandem ad lib. Dechový kvintet op.10 (1929)

Suita pro hoboj a klavír op.17 (1939) s citací svatováclavského chorálu a písně Ktož jsú Boží bojovníci 

Suita pro klavír op. 13 (1935)

Studie pro smyčcový orchestr 

Čtyři písně na slova čínské poezie pro bas a klavír.

hudby k činohrám a k filmům 

 

 

Literatura

Lubomír Peduzzi: Pavel Haas, Brno 1969. - Milan Kuna: Hudba na hranici života, Praha 1990.

 

Ukázky


Suita pro hoboj a klavír, op. 17, III. Moderato
Info Info
Přehrát Audio

Bonton Music a.s. © © 1997 (P)Bonton Music a.s. 71 0524-2131

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989