english
česky

Detail autora a skladby

Alois Hába

Narozen: 21.6.1893 Vizovice
Zemřel: 18.11.1973


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, hudební teoretik, pedagog a hudební organizátor. Narodil se v rodině valašského chalupníka a hudebníka. Jeho matka ho jako znamenitá zpěvačka uvedla do světa lidové písně. Jako chlapec hrál spolu se svými bratry v otcově kapele při lidových muzikách a v kostele. Za studií na učitelském ústavu v Kroměříži (1908-12) začal komponovat. Krátce byl učitelem v Bílovicích u Uherského Hradiště (1912-14). Na podzim 1914 byl přijat do mistrovské kompoziční třídy V. Nováka na Pražské konzervatoři. V roce 1915 musel nastoupit vojenskou službu, kterou strávil ve vídeňské Hudebně historické centrále vojenské tiskové služby. Po válce zůstal ve Vídni, živil se jako korektor hudebního vydavatelství Universal-Edition, od ledna 1918 studoval ve Vídni u Franze Schrekera, nejprve soukromě, pak na tamější Hudební a výtvarné akademii. V září 1920 odešel na krátký čas studovat na Vysokou hudební školu do Berlína, v září 1923 se vrátil do Prahy, aby začal učit na konzervatoři, kde prosadil otevření třídy čtvrttónové a šestinotónové kompozice (1925). Nejprve zde byl zaměstnán jako lektor, od roku 1936 jako řádný profesor oddělení pro čtvrttónovou a šestinotónovou hudbu. Podle jeho návrhů byly postaveny speciální čtvrttónové a šestinotónové nástroje (např. proslulý čtvrttónový klavír). Ve 20. a 30.letech byly jeho skladby hojně provozovány na mezinárodních festivalech soudobé hudby (Salzburg 1923, Praha 1924 a 1925, Siena 1928 atd.). Ve své třídě vychoval řadu žáků, kteří se později významně zapsali do dějin české hudby (bratr Karel Hába, R.Kubín, V.Dobiáš, K.Reiner, M.Ponc, Jihoslované S.Osterc, M. Ristič , K. Iliev ad.). Byl členem několika domácích i mezinárodních hudebních spolků a sdružení (Přítomnost, Mezinárodní společnost pro soudobu hudbu). Po válce se stal profesorem skladby na AMU (1946-48) a současně byl ředitelem Divadla 5. května (1945-48). Po komunistickém převratu 1948 byla jeho kompoziční třída zrušena (1951).

 

Dílo

Alois Hába komponoval v různých tónových systémech, jak v tradičním (půltónovém), tak v čtvrttónovém (příp. šestinotónovém). Vedle skladeb napsaných v diatonicko-chromatickém, půltónovém systému, je v jeho tvorbě mnoho děl experimentálního charakteru, např. v tzv. netematickém slohu.

 

Operní díla:

Matka - celovečerní čtvrttónová opera na vlastní libreto o 10 obrazech

Přijď království tvé - opera v šestinotónovém systému na vlastní libreto (pův. název: Nezaměstnaní) /neprovedena/

Nová země - opera v tradičním systému (1935-36, libreto napsal F.Pujman podle knihy F. Gladkova) /neprovedena/

 

Orchestrální díla:

Cesta života op.46, symfonická fantazie (1933)

Valašská suita, op. 77

Koncert pro housle a orchestr

Koncert pro violu a orchestr

 

Skladby pro sólové nástroje:

Fantazie pro sólové housle ve čtvrttónové soustavě, op. 9

Fantazie pro sólové violoncello ve čtvrttónové soustavě, op. 18

Fantazie pro čtvrttónový klavír,(č. 1, 2, 3 až 10,  op. 17, 19, 20 ad.)

Fantazie pro violu a čtvrttónový klavír

Šest klavírních kusů, op. 6

Šest nálad pro klavír, op. 102

Suity č. 1 a 2 pro čtvrttónový klavír, op. 10, 11

Suity č. 1 a 2 pro čtvrttónovou kytaru

Suity č. 1 a 2 pro čtvrttónový klarinet

Suita pro čtvrttónovou trubku a pozoun

Suita pro 4 pozouny ve čtvrttónové soustavě, op. 72

Suita pro violoncello sólo v šestinotónové soustavě, op. 85b

Suita pro housle sólo v šestinotónové soustavě, op. 85b

Suita pro fagot sólo

Sonáta pro chromatickou harfu

Sonáta pro diatonickou harfu

Sonáta pro čtvrttónový klavír

Čtyři moderní tance pro klavír

Toccata quasi una fantasia pro klavír

 

Komorní skladby:

Nonety č. 1 - 4

Smyčcové kvartety č. 1 - 16

Suita č. 1 pro čtvrttónový klarinet a čtřvrttónový klavír

Fantazie pro flétnu (housle) a klavír, op. 34

Fantazie pro basklarinet a klavír, op. 34a

 

Vokální skladby:

Já, mužský sbor na vlastní text ve čtvrttónové soustavě, op. 36

Pracující den. Cyklus deseti mužských sborů ve čtvrttónové sousta vě na slova J. Hory, op. 45

Meditace, mužský sbor na slova R. Steinera, op. 66

Z mudrosloví národů slovanských na slova F. L. Čelakovského pro dětský nebo ženský sbor s průvodem klavíru, op. 84

 

Literatura

Vysloužil, Jiří: Alois Hába, život a dílo, Panton Praha 1974

K. Risinger: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie (Praha, 1963)

 

Ukázky


Matka. Čtvrttónová opera o 10 obrazech, op. 35, I. „Potěš ťa Pánbů, súsede
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 10 8258-2632 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Alois Hába

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989