english
česky

Detail autora a skladby

Josef Suk

Narozen: 4.1.1874 Křečovice
Zemřel: 29.5.1935 Benešov v Čechách


Ukázky Životopis Dílo Literatura Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, houslista a pedagog. Vyrůstal v hudebním prostředí, které navazovalo na kantorské tradice českého venkova 18.století. Od roku 1885 studoval na konzervatoři v Praze v houslové třídě Antonína Bennewitze. Po reorganizaci konzervatoře v letech 1889-90 začal navštěvovat kompoziční třídu Karla Steckera. V lednu 1891 přestoupil do nově zřízené mistrovské kompoziční třídy Antonína Dvořáka, kde po roce studium dokončil. Už během studií se stal sekundistou Českého kvarteta (vzniklo 1891). S tímto souborem absolvoval na čtyři tisíce koncertů, a to takřka po celou dobu jeho existence (do 1933). Vystupoval též sólově jako houslista (do roku 1904) a pianista, především jako interpret vlastních skladeb. 1898 se Suk oženil s dcerou A.Dvořáka Otilií.  Nejšťastnější období Sukova života, provázené skladatelskými a interpretačními úspěchy i narozením syna Josefa (1901), ukončila náhlá úmrtí A. Dvořáka (1904) a Sukovy ženy Otilie (1905). V roce 1922 byl Suk jmenován řádným profesorem mistrovské školy pražské konzervatoře hudby pro obor skladby, kde působil až do své smrti. Vychoval řadu skladatelských osobností, mj. P.Bořkovce, K.Slavického, E.Hlobila, J.Ježka, K.Reinera, J.Kalaše, M.Ponce, V.Kálika, V.Štědroně. 1922-23 u něho studoval B.Martinů. Od 1901 byl mimořádným a od 1913 řádným členem České akademie věd a umění. 1933 mu udělila filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně čestný doktorát.  

 

Dílo

Orchestrální  díla:

Dramatická ouvertura a moll

Pohádka zimního večera, ouvertura

Serenáda Es dur pro smyčce 

Symfonie E dur

Pohádka, suita z hudby k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena

Fantasie g moll pro housle a orchestr  

Fantastické scherzo

Praga, symfonická báseň

Asrael, symfonie

Pohádka léta, symfonická báseň

Meditace na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcový orchestr   

Zrání, symfonická báseň

Legenda o mrtvých vítězích

 

Vokálně orchestrální díla:

Pod jabloní, pět obrazů z hudby k Zeyerově dramatické legendě pro smíšený sbor, altové sólo, velký orchestr a varhany

V nový život, slavnostní pochod sokolský, op.35c

Epilog. Symfonická skladba pro orchestr, sólové hlasy a smíšený sbor

Vokální díla pro sbor:

Nechme cizích, mluvme vlastní řečí (text J.Kollár), mužský sbor

Deset zpěvů pro ženský sbor s doprovodem klavíru na 4 ruce (lidová poezie)

Čtyři zpěvy pro mužský sbor a capella (srbská lidová poezie)

Tři zpěvy pro smíšený sbor s doprovodem klavíru ad libitum (lidová poezie)

O Štědrém dni, pro 2 dětské hlasy s doprovodem houslí, 1921 (vlastní text) 

 

Klavírní skladby:

Fantasie-Polonaise

Klavírní skladby (1.Píseň lásky, 2.Humoreska, 3.Vzpomínky, 4. Idylky, 5.Dumka, 6.Capriccietto), op.7,  Humoreska

Lístek do památníku

Nálady (1.Legenda, 2.Capriccio, 3.Romance, 4.Bagatela, 5.Jarní idyla), op.10, 1895

Klavírní skladby, cyklus osmi skladeb, op.12

Suita pro klavír, op.21

Jaro (1.Jaro, 2.Vánek, 3.V očekávání, 4.+ + +, 5.V roztoužení), op.22a

Letní dojmy (1.V poledne, 2.Hra dětí, 3.Večerní nálada), op.22b

O matince (1.Když byla matinka ještě děvčátkem, 2.Kdysi z jara, 3.Jak zpívala matinka za noci chorému děcku, 4.O matčině srdci, 5.Vzpomínání), op.28

Životem a snem, cyklus deseti skladeb, op.30

Ukolébavky (1.Nad spícími děcky, 2.Popěvek, 3.Sentimentální sebeparodie na pouliční písničku, 4.K uzdravení, 5.Vánoční sen dítěte, 6.Smrti, přijď jen tiše) op.33

O přátelství, op.36

Episody (1.Andante, 2.Ella polka, 3.Lístek do památníku, 4. O Štědrém dni)

 

Komorní díla:

Trio c moll pro klavír, housle a violoncello (violu)

Balada d moll pro smyčcový kvartet

Balada d moll pro housle a klavír

Balada d moll pro violoncello a klavír

Klavírní kvartet a moll

Melodie pro dvoje housle

Klavírní kvintet g moll

Smyčcový kvartet B dur

Serenáda A dur pro violoncello a klavír

Čtyři skladby pro housle a klavír

Elegie \"Pod dojmem Zeyerova Vyšehradu\", úprava pro housle, violoncello a klavír

Smyčcový kvartet \"jednovětý\"

Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, úprava pro smyčcové kvarteto

Kvartetní věta B dur (přepracování závěrečné věty ze Smyčcového kvartetu B dur, op.11)

Bagatela (S kyticí v ruce) pro flétnu (housle ad libitum), housle a klavír 

 

Literatura

Boleslav Vomáčka: Josef Suk. Nástin života a díla, Praha 1922. -  Sborník Čtyřicet let Českého kvarteta, Praha 1932. - Sborník Josef Suk: Život a dílo: studie a vzpomínky, ed. J.M.Květ, Praha 1935. -  Václav Štěpán: Novák a Suk, Praha 1945. -  Živá slova Josefa Suka, ed. J.M.Květ, Praha 1946. -  Oldřich Filipovský: Klavírní tvorba Josefa Suka, Plzeň 1947. -  J.M.Květ: Josef Suk, Praha 1947. -  Jiří Berkovec: Josef Suk, Praha 1956, 2/1962, zkrác. 1968. -  J.M.Květ: Josef Suk v obrazech, Praha 1964. -  Zdeněk Sádecký: Lyrismus v tvorbě Josefa Suka, Praha 1966. -  Josef Suk: Dopisy nejbližším, ed.Marie Svobodová, Praha 1976. - Boris Procházka: Přívětivá krajina Josefa Suka (obrazová dokumentace), Praha 1982.

 

Ukázky


Pohádka léta. Hudební báseň, op. 29, 4. V moci přeludů
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 111984-2031 www.supraphon.cz

O matince, op. 28, 1. Když byla matinka ještě děvčátkem
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon © (© 2000 (P)Supraphon SU 3509-2111 www.supraphon.cz

Obrázky

 

Josef Suk

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989