english
česky

Detail autora a skladby

Antonín Rejcha

Narozen: 26.2.1770 Praha
Zemřel: 28.5.1836 Paříž


Ukázky Životopis Dílo Literatura
 

Životopis

Původem český skladatel, pedagog, teoretik, žijící a tvořící většinu života v cizině (Psán Anton či Antoine Reicha). Jako chlapec se dostal do rodiny svého strýce Josefa R., který byl violoncellistou zámecké kapely ve švábském Wallensteinu a učil ho hře na housle, klavír a flétnu. Po přesídlení do Bonnu (1985) hrál v kurfiřtské dvorní kapele a divadelním orchestru, kde se seznámil s L. van Beethovenem. Po obsazení města francouzskými vojsky odešel do Hamburku, kde vyučoval soukromě hře na klavír. Jako skladatel - samouk se pokusil prorazit nejprve v Paříži (1799-1802), v říjnu 1802 přesídlil do Vídně, ale v roce 1808 se vrátil natrvalo zpět do Paříže. Zde si postupně získal dobrou pověst, a to především zásluhou svých komorních skladeb a teoretických prací.  V roce 1818 nastoupil jako profesor kontrapunktu na Pařížskou konzervatoř. K jeho přímým žákům postupně patřili A.Adam, Onslow, H.Berlioz, jako soukromý žák F.Liszt, Ch.Gounod, C.Franck ad. V témže roce se oženil s Francouzkou Virginií Enaust (měl s ní 2 dcery), v roce 1829 získal francouzské občanství. V závěru života se mu dostalo mnoha poct: 1831 byl jmenován Rytířem Čestné legie,v roce 1835 byl zvolen členem Akademie (L\'Institut de France).

 

Dílo

Dechové kvintety (nejčastěji ve složení flétna, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh)

Tria a kvartety pro 4 flétny,

24 trií pro lesní rohy

36 fug pro klavír

Hudba k oslavě památky velkého člověka (Musique pour célébrer la mémoire des grands hommes, pro vojenskou dechovou hudbu.

Cagliostro, ou La séduction – komická opera

Gusman d\' Alfarache – komická opera,  (Natalie ou La famille russe, 1810-12, provedeno ve Velké Natalie ou La famille russe – grande opera (velká opera)

Sapho  - opera seria (vážná opera)

Symfonie, ouvertury, nástrojové koncerty, klavírní skladby, smyčcové kvartety a kvintety 

 

- Významné teoretické práce:

Traité de mélodie, Paříž 1814

Cours de composition musicale, ou Trait complet et raisonné d harmonie pratique, Paříž 1816-18

Traité de haute composition musicale, Paříž 1824-26

Art du compositeur dramatique, ou Cours complet de composition vocale, Paříž 1833

 

Literatura

O. Šotolová: Antonín Rejcha, Praha 1977

Zápisky o Antonínu Rejchovi, ed. J. Vysloužil, Brno 1970

 

 

Ukázky


Dechový kvintet e moll, op. 88, č. 1, 4. Finale. Allegro
Info Info
Přehrát Audio

Studio Matouš (P)Studio Matouš MK 0006-2131

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989