english
česky

Detail autora a skladby

Philippe Monte de

Narozen: 1521 Mechlin (Belgie)
Zemřel: 4.7.1603 Praha

Ukázky Životopis Dílo
 

Životopis

Franko-vlámský skladatel, který žil od roku 1541 v Itálii, kde proslul jako skladatel madrigalů. V roce 1568 získal místo kapelníka ve vídeňské dvorní kapele císaře Maxmiliána II. Za jeho nástupce, císaře Rudolfa II. přesídlil dvůr do Prahy, kde skladatel strávil zbytek svého života. Při oslavě udělení Řádu zlatého rouna císaři v roce 1585 provedl v chrámu sv. Víta svou mši pro 3 sbory, varhany a instrumentální soubor. Pochován v chrámu sv. Jakuba v Praze.  

 

 

 

 

Dílo

Skládal vokálně polyfonní skladby duchovního i světského charakteru (mše, madrigaly, moteta).

 

Ukázky


Peccantem me, moteto
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon (P)Supraphon 11 2176-2231 www.supraphon.cz

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989