english
česky

Detail autora a skladby

Jan Václav Stamic

Narozen: 19.6.1717 Německý Brod
Zemřel: 27.3.1757 Mannheim


Ukázky Životopis Dílo Literatura
 

Životopis

Skladatel a houslista českého původu (v cizině psán Stamitz). Syn německobrodského varhaníka Antonína Stamice, u něhož získal základní hudební vzdělání. Navštěvoval latinské jezuitské gymnázium v Jihlavě (1728-34), v létech 1734-40 studoval v Praze (především hru na housle). 1941 nastoupil v Mannheimu jako houslista v kapele falckého kurfiřta Karla Phillippa. V roce 1743 byl jmenován dvorním houslistou a hudebním ředitelem. Pod jeho vedením se mannheimská kapela pozdvihla na úroveń jednoho z nejlepších evropských orchestrů. Získal pověst výborného skladatele, jeho orchestrální skladby se hrály na mnoha místech v Německu a od roku 1751 v Paříži, kde většina později vyšla tiskem. Jako dirigent a skladatel navštívil Paříž během let 1754-5 (Concerts Spirituels). Se svou ženou (Marie Antonia Lüneborn, sňatek 1744) měl 5 dětí, z nichž synové Carl a Anton se prosadili jako vynikající hudebníci a skladatelé. 

 

Dílo

Ze Stamicovy tvorby se dochovalo kolem 175 skladeb, z toho 74 symfonií (psáno též sinfonie), 30 nástrojových koncertů (mj. klarinetový, 2 flétnové, 6 houslových, 6 varhanních), orchestrální tria, triové sonáty, smyčcové kvartety, mše, litanie, moteta.

Koncert C dur pro housle a orchestr

Koncert D dur pro flétnu a orchestr

Koncert G dur pro flétnu a orchestr

Sinfonia in G

Sinfonia in A

Sinfonia in B

 

 

Literatura

A. Pospíšil: Kolem Jana Václav Stamice (Havlíčkův Brod, 1947)

 

 

Ukázky


Symfonie D dur „Pastorální“, 3. Menuetto
Info Info
Přehrát Audio

Universal © © 2004 (P)Universal 57 017-2

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989