english
česky

Detail autora a skladby

František Ignác Tůma

Narozen: 2.10.1704 Kostelec nad Orlicí
Zemřel: 30.1.1774 Vídeň


Ukázky Životopis Dílo Obrázky
 

Životopis

Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu. Základy hudebního vzdělání získal od otce, venkovského varhaníka. Byl choralistou v minoritském kostele sv. Jakuba na Starém Městě v Praze v době, kdy tam působil B. M. Černohorský (1720-27). V roce 1729 odešel do Vídně, kde studoval u J. J. Fuxe. Zde získal  postavení kapelníka u kapely českého kancléře, hraběte Františka Ferdinanda Kinského (od r. 1931). Po jeho smrti (1941) nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny-vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze, v roce 1768 se na základě pozvání odebral do premonstrátského kláštera v Gerasu (Dolní Rakousko). Na závěr života se nemocen vrátil do Vídně, kde dožil v péči Milosrdných bratří. 

 

Dílo

František Ignáz Tůma se věnoval vokální chrámové (mj. 65 mší, Requiem, 5 Stabat mater) i světské instrumentální hudbě.

 

Chrámové skladby na duchovní latinské texty:

Mše

Moteta

Litánie

Antiphony a Responsoria

Stabat mater

Magnificat

Requiem

 

Světská instrumentální hudba:

Sinfonie (13), pro smyčcové nástroje

Partity (18), pro smyčce

Triové sonáty

Sonáty pro 4 smyčcové nástroje

 

Ukázky


Stabat Mater, 1. Stabat Mater dolorosa
Info Info
Přehrát Audio

Studio Matouš (P)Studio Matouš MK 0801-2931

Obrázky

 

František Ignác Tůma

 
 

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989