english
česky

Detail autora a skladby

Petrus Wilhelmi de Grudencz

Narozen: 1400 Grudziadz
Zemřel: 1480 Slezsko

Ukázky Životopis Dílo
 

Životopis

Středověký básník a skladatel, pravděpodobně německého původu. Od roku 1418 studoval na Krakovské univerzitě (1425 bakalářem, 1430 magistrem). Ve 30. a 40. letech 15. stol. žil pravděpodobně ve Vídni, aktivně se podílel na Basilejském sněmu (básní Pontifices ecclesiarum), od krále Friedricha II obdržel littera familiaritatis v roce 1442. Podle dochovaných rukopisů lze usuzovat, že ve 40. a 50. letech žil i na území Čech, závěr života zřejmě strávil ve Slezsku.

 

Dílo

Presulem ephebeatum

Presidiorum Erogatrix Tutrix Rei Virens Satrix

Panis, panis pange patribus tantum

Kyrie - zhudebněný text 1. části mešního ordinária s trópy Fons bonitatis a Sacerdos summe

Moteta (dochováno 7)

Písně (dochov. 15)

 

 

Ukázky


Praelustri elucencia
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon © 1995 SU 0194-2231 www.supraphon.cz

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989