english
česky

Detail autora a skladby

Bohuslav Matěj Černohorský

Narozen: 16.2.1684 Praha
Zemřel: 1.7.1742 Padova


Ukázky Životopis Dílo Literatura
 

Životopis

Český skladatel a varhaník, pocházející ze starého učitelského a varhanického rodu. Studoval na Karlově univerzitě filozofii (1702 bakalář), v lednu 1703 vstoupil do řádu minoritů, kde 1708 přijal kněžská svěcení. Trpěl častými konflikty s vedením české řádové provincie. Získav souhlas přímo od generála řádu v Římě, opustil 1710 tajně pražský konvent, za což byl českou provincií trestán 10 lety vyhnanství. Od října 1710 do března 1715 byl 1. varhaníkem čelného řádového kláštera sv.Františka v Assisi, od dubna 1715 do května 1720 3.varhaníkem velké řádové baziliky v Padově. Po návratu do Prahy žil v konventu sv.Jakuba, 1722 mu byla udělena řádová hodnost magistra. Protože však odmítl vydat řádu dědictví po otci, byl 1727 zbaven řádových hodností a přeložen do Horažďovic. 1730 se vrátil nakrátko do Prahy, v letech 1731- 42 působil znovu jako varhaník v Padově. Zemřel cestou do vlasti, údajně ve Štýrském Hradci. Z jeho tvorby se dochovalo málo, většina jeho rukopisů byla patrně zničena při jeho úmrtí v cizině. Byl rovněž vyhledávaným pedagogem, v Itálii učil G.Tartiniho, v Praze Fr.Tůmu, J. Segra ad.

 

Dílo

Regina coeli - dvousborová antifona

Laudetur Jesus Christus - třídílná čtyřhlasá fuga na text církevního pozdravu

Quem lapidaverunt (Jehož kamenovali) - dramaticky pojatá fuga 

Quare Domine (\"Proč se, Pane, hněváš na svůj lid?\", 2.díl skladby tvoří fuga \"Memento Abraham\") - sborově orchestrální dvoudílná fuga 

Fugy c moll, D dur, gis moll, D dur pro varhany

 

Literatura

E.Trolda: Bohuslav Matěj Černohorský, život a dílo, rkp. disertace 1926, archív UK.  

 

Ukázky


Fughe in fa maggiore
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon © © 1993 (P)Supraphon 11 1598-2931 www.supraphon.cz

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989