english
česky

Detail autora a skladby

Johann Caspar Ferdinand Fischer

Narozen: 7.9.1656 Krásno/Schönfeld
Zemřel: 27.8.1746 Rastatt

Ukázky Životopis Dílo
 

Životopis

V Čechách žijící a tvořící německý skladatel, syn krejčího. Studoval v Ostrově nad Ohří (Schlackenwert) u piaristů, kde byl mezi léty 1674-78 ve třídě rétorů. Asi od roku 1692 vedl kapelu markraběte bádenského na zámku v Ostrově. Hlavními doklady o jeho kompoziční činnosti v té době jsou chrámové skladby, které byly rozšířeny po českých piaristických kolejích, ale z nichž se většina nedochovala a jsme o nich informováni jen z dobových inventářů. Hudební sbírka pražských křižovníků je dnes hlavním nalezištěm této Fischerovy tvorby. V českém Ostrově působil asi do 1720, kdy přesídlil za svým panstvem do německého Rastattu.

 

Dílo

Les journal du printemps - sbírka osmi orchestrálních suit pro smyčcové nástroje

Les Pieces de Clavessin - cyklus klavírních skladeb

Ariadne musica  - cyklus varhanních (klavírních )skladeb

Vesperae seu Psalmi vespertini - sbírka duchovních skladeb

Lytaniae Lauretanae VII - sbírka skladeb duchovní hudby

Blumen-Strauss - sbírka varhanních skladeb

Musikalischer Parnassus - devět tanečních suit pro cembalo

 

 

 

 

Ukázky


O crux venerabilis
Info Info
Přehrát Audio

Supraphon © © 2001 (P)Supraphon SU 2534-2231 www.supraphon.cz

9.-11. stol.: Hospodine, pomiluj ny 1032: Rorate celi pol.14. stol.: Velislavova bible 1363: Středověká notace - graduál Arnošta z Pardubic, 1363 800: Středověk I 1310: Středověk II 1419: Středověk III
850
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1440

  Aktuálně vybrané období: Středověk (ca 850 – 1440)   

Středověk
Renesance
Baroko
Klasicismus
1. polovina 19. století
Období po roce 1860
1. polovina 20. století
Období 1945–1989